Snus

Hva er snus?

Snus er i all hovedsak finkuttede tobakksblader som er tilsatt blant annet vann, salt og forskjellige aromastoffer. Den mest vanlige typen snus vi har i Norge er svensk snus som produseres av Swedish Match. Til forskjell fra amerikansk snus produseres den svenske varianten ved bruk av varmebehandling, og det ferdige produktet inneholder mindre tobakksspesifikke nitrosaminer og andre skadestoffer enn den amerikanske.

Det finnes flere forskjellige typer snus og snusliknende produkter på markedet i Norge i dag, blant annet:

Porsjonssnus
  • Løs snus – som du må forme selv til en porsjon.
  • Porsjonssnus – som er levert ferdig i en porsjonspose.
  • Oliver Twist – små biter av smakssatt tobakk som tygges.

Det finnes også “snuff” som er tobakk i pulverform som inntas via nesen, skråtobakk og også nikotinfrie varianter av snus.

Er snus skadelig?

Snus er ikke risikofritt, men sett i forhold til skadegraden ved bruk av tobakkssigaretter sier forskningsresultater fra Folkehelseinstututtet at skadegraden til snus ligger på bare 10%. 

Snus og røykeslutt.

Det er mange som har klart å slutte å røyke ved hjelp av snus i Norge. Ved å bytte til snus vil man fortsatt tilføre kroppen nikotin, men bryte vanen med å føre noe til munnen og ta et trekk.

Myter og fakta om snus

  • En av de største mytene som verserer om snus er kanskje myten om at det er tilsatt glassbiter i snusen slik at det skal tas lettere opp i slimhinnene. Snus har aldri inneholdt glassbiter.
  • Svensk snus er aller mest utbredt i Sverige og Norge, og er sannsynligvis en av hovedårsakene til at disse to landene har en såpass lav andel røykere i forhold til andre europeiske land. Andel røykere i Norge i 2018 var på rekordlave 12%.
  • Tall fra Folkehelseinstituttet sier at nordmenn over en 16-års periode jevnt over har oppfatningen at snus bare er 20% mindre skadelig enn tobakkssigaretter, mens det i realiteten er nærmere 90% mindre skadelig.