Røyking, nikotin og covid-19: Hva vet vi?

Konferansen Global Forum on Nicotine (GFN) har blitt arrangert som en online-konferanse torsdag og fredag. En av sesjonene handlet om covid-19 og utfordringer for forskning innen tobakks-skadereduksjon.  Forholdet mellom røyking, nikotin og å utvikle sykdom…