Statstikk til besvær.

ER DET EN EPIDEMI AV UNGE DAMPERE i USA? Martin J. Jarvis, Robert J. West and Jamie Brown fra  University College London har gjennomført en studie hvor de gjennomgår den tidligere undersøkelsen The National Youth…