Intervju med Claude Guiron fra PMI.

Da representanter fra Nikan deltok på SRNT- konferansen i Oslo i september kom vi i kontakt med Claude Guiron som har arbeidet som vitenskapelig sjef i Philip Morris, Norden i 2,5 år. Vi kom blant…


Suns

Tar feil om risikoforskjell mellom snus og sigaretter.

En publikasjon på Folkehelseinstituttets hjemmeside 25.03.19 viser at nordmenn tror snus er 20 prosent mindre skadelig enn sigaretter. Medisinske ekpertskomiteers anslag er 90 prosent mindre skadelig. Karl Erik Lund og Tord Finne Vedøy ved Folkehelseinstituttet …
Advarsel fra ETHRA!

Det er funnet olje og vitamin E-acetat i noen CBD- og THC-væsker på markedet i Europa.  Det har kommet oss for øre at noen THC- eller CBD-væsker og tanker som inneholder potensielt farlige stoffer har…