Årsberetning for 2019

2019 har vært et fantastisk år for Nikan. Vi har som en målsetting å spre korrekt informasjon om nikotin på en slik måte at det er lett å forstå. Dette er noe vi har jobbet…


Godt nytt år!

Nikan vil fortsette sitt arbeid for bedre folkehelse og livskvalitet ved hjelp av skadereduserende produkter for nikotinavhengige i 2020.
Statstikk til besvær.

ER DET EN EPIDEMI AV UNGE DAMPERE i USA? Martin J. Jarvis, Robert J. West and Jamie Brown fra  University College London har gjennomført en studie hvor de gjennomgår den tidligere undersøkelsen The National Youth…