UTEN FELLES FRONT KOMMER VI INGEN VEI

Regjeringen har nå foreslått å oppheve straffeansvaret for  både bruk og besittelse av mindre mengder narkotika. Reaksjonene mot personer som tas for besittelse av narkotika til eget bruk skal endres fra straff til hjelp, behandling…
Årsberetning for 2020

Året var utfordrende også for Nikan. Til tross for at det ikke var mulig å delta fysisk på arrangementer, samt arrangere møter med politikere, helsebyråkrater og samarbeidspartnere har vi arbeidet jevnt og trutt for å…


Norske dampere og deres forbruk

En pågående studie viser at dampere i Norge er godt voksne personer som har røykt mye og lenge, men har erstattet røyken med damp. Nesten alle bruker nikotinholdig e-juice. I denne artikkelen gjengis noen foreløpige…