Om oss

Nikan (Nikotinalliansen Norge) er en non profit organisasjon som jobber for anerkjennelse av røykfrie nikotinprodukter som mindre skadelige alternativer.

Vi arbeider for at produkter som damp (e-sigaretter), snus og “heat-not-burn” skal anerkjennes som gode alternativer for de som i dag røyker, og vi vil hjelpe og veilede alle som søker råd om slike produkter, samt markedsføre alternativene aktivt.

I tillegg vil vi bidra med å informere om allerede anerkjente legemidler NRT (nikotintyggegummi o.l.) som røykesluttmetode.

Visjon

«Bedre folkehelse og livskvalitet ved hjelp av skadereduserende produkter for nikotinavhengige.«

Nikan drives av en styringsgruppe. Alle kan støtte opp om vår virksomhet ved å videreformidle vårt budskap og eventuelt donere penger til vårt arbeid. Vi rekrutterer ikke medlemmer, men vi ønsker å samarbeide med alle som jobber for samme mål som oss.

Formål:

  • Jobbe for anerkjennelse av røykfrie nikotinprodukter som mindre skadelige alternativer.
  • Jobbe med likemannshjelp til røykeslutt og skadereduksjon ved bruk av andre nikotinprodukter.
  • Jobbe for tilgjengelighet til mindre skadelige og tryggere inntaksmetoder for nikotin.
  • Tilgjengeliggjøre korrekt informasjon om skadepotensialet ved ulike inntaksmetoder for nikotin.

Våre målgrupper er først og fremst røykere, men vi vil også drive informasjonsvirksomhet rettet mot befolkningen generelt, helsepersonell, forhandlere av de aktuelle produktene, media, samt politikere og byråkrater.

Kontaktpersoner

Ønsker du å komme i kontakt med oss? post@nikan.no

Yvonne Johnsen
Bosatt i Moss, gift. 2 voksne sønner. Hun har arbeidet som helsesekretær i 38 år og vært engasjert i skadereduksjonsarbeidarbeid i nærmere 5 år. Hun ønsker å videreføre dette arbeidet for Nikan.
yvonne@nikan.no

 

Bjørn Are Johnsen
Bor i Moss. Gift, og har to voksne sønner. Han er utdannet innen industri, ledelse og personal. Kom i kontakt med skadereduksjonsprinsippet gjennom sin kone som har vært røyker i 38 år. Er selv ikke-røyker. Liker å jobbe med andre mennesker. Syntes det er veldig givende å kunne hjelpe/bistå andre over til mer sikre alternativer enn tobakksrøyk.
ba@nikan.no

Lars Cedolf Eilertsen
Bor i Bergen. Samboer, og far til 2 gutter. Sommeren 2013 valgte han å bytte ut røyk til fordel for e-sigarett/damp.
lars@nikan.no

 

Kristin Fissum
Bosatt i Agdenes. Har samboer. Jobber i bo og miljøtjenesten. Etter at hun selv byttet ut røyken med damp har hun blitt interessert i skadereduksjon og ønsker å hjelpe andre røykere til å gå over til å bruke et mindre skadelig produkt.
kristin@nikan.no