Nikotinholdige legemidler

Nikotinholdige legemidler for røykeavvenning (NRT – Nicotine Replacement Therapy).

Det vanligste produktet er Nicorette som ble utviklet på slutten av 1970 tallet. I tillegg har vi Nicotinell og Zonnic.

Det finnes en rekke varianter av disse produktene.

Ulike typer NRT fra apoteket
 • tyggegummi
 • plaster
 • inhalator
 • sugetabletter
 • munnspray
 • munnpulver.

Alle produktene er reseptfrie. 

Disse produktene virker slik at kroppen blir tilført nikotin og kan derved minske abstinensplagene dine.

Flere studier viser at det er større sjanse for å lykkes med røykeslutt om man får strukturert veiledning av kvalifisert personale. 

Dr. Philip Tønnesen, spesialist i lungemedisin viser til at det har langt bedre effekt om man slutter å røyke ved hjelp av legemidler enn uten. Dette kom tydelig fram i forsøk hvor placebogruppene (grupper som får legemidler uten virkestoff) kom dårlig ut i forhold til de gruppene som får medikamenter med aktivt virkestoff. 

Han viser også til forsøk hvor røykere fikk både medikamenter samt oppfølging av helsepersonell. Denne gruppen hadde bedre sjanse for å lykkes med røykeslutt målt opp mot de som kun fikk medikamenter. 

En kunnskapsoppsummering fra 2013 viste at omlag 80 % flere klarte å bli røykfrie sammenlignet med de som fikk placebo ifølge informasjon fra Helsedirektoratets sider.

Det sies også at det å kombinere to preparater kan være gunstig. F.eks. å bruke nikotinplaster som gir et jevnt opptak gjennom hele døgnet, samt å bruke nikotintyggegummi ved akutt oppstått røykesug. 

I tillegg er det fornuftig å legge en plan for å bryte med dine røykevaner. Du kan lese mer om dette på vår hjemmeside: (link)

De fleste tilvendte brukere tolerer vanligvis nikotin godt.  De vanligste bivirkningen ved bruk av disse preparatene er: 

 • Hodepine
 • Hoste, irritasjon i hals
 • Hikke, kvalme.

Den vanligste feilen man gjør ved å bruke nikotinholdige produkter ved røykeslutt er å bruke for svak dosering. Dette gjelder både e-sigaretter, snus og nikotinholdige legemidler. Det er også viktig at man bruker produktene over lengre tid. Det er anbefalt minst 2-3 måneder før man forsøker å kutte ut.

Det er en del myter ute og går i forhold til nikotinlegemidler:

Er nikotinerstatningsprodukter like skadelige som røyking?

Det er ikke nikotinet som er årsak til de fleste røykerelaterte sykdommene. Det er giftstoffene i sigarettrøyken som skader og dreper.

Er nikotinerstatningsprodukter like avhengighetsskapende som sigaretter?

Ved å bruke erstatninger bruker nikotinet lenger tid på å nå fram til hjernen. Bruken av disse produktene blir derfor ikke å bytte en avhengighet med en annen. Det er liten sannsynlighet for langvarig nikotinavhengighet ved bruk av NRT.

Fungerer disse produktene?

Sammenlignet med å slutte ved egen viljestyrke har enkelte studier vist  at du kan doble sjansen for å slutte med NRT under forutsetning av at produktene brukes riktig.

Produktene er dyre?

Enkelte vil nok føle at det er dyre produkter, men sammenligner man med sigaretter er kostnaden vesentlig lavere. Produktene er også ment å brukes noen måneder i forbindelse med røykeslutt, så på sikt vil det være økonomisk gunstig.

Noen forsiktighetsregler ved bruk av nikotin i følge Norsk legemiddelhåndbok: 

 • Bør kun brukes av gravide som ikke klarer å slutte å røyke.
 • Preparatene må holdes utenfor barns rekkevidde.
 • Alvorlig hjerte og karsykdom. 

Kilder:  www.folkehelseinstituttet.no 

            www.helsedirektoratet.no 

            www.folkehelsen.no

            www.felleskatalogen.no

            www.nicorette.no

            www.nikan.no 

            www.norsklegemiddelhåndbok.no 

            Dr. Philip Tønnesen, spesialist i lungesykdommer, Danmark.