Nikotin

Nikotin er et fargeløst stoff i væskeform. Det er et giftig alkaloid (nitrogenholdig organisk molekyl) som har en farmakologisk virkning på mennesker og dyr. I naturen finnes nikotin i størst mengde i tobakksplanten, men er også tilstede i små mengder i kjente grønnsaker som tomater, poteter, auberginer og grønn pepper. 

I små mengder virker nikotin stimulerende på pattedyr. Dette er en av hovedårsakene til avhengigheten ved røyking av tobakk. I store mengder er nikotin farlig for mennesker. Nikotin kan i dag kjøpes opptil 100mg/ml. Denne konsentrasjon skal bare håndteres av kyndige mennesker. 

I løpet av det siste tiåret har bruken av nikotin endret seg fra tobakk i form av røyking, til også å bli brukt som skadereduksjonsalternativer i f.eks. dampvæske til e-sigaretter. I Sverige og Norge ser vi at også snus er et vanlig nikotinholdig skadereduserende alternativ til røyk. Den senere tid har det også har kommet flere produkter, blant annet heat-not-burn som kan nytes uten at det foregår en forbrenningsprosess. Det er forbrenningsprosessen i tobakksrøyken som gir store helseskader. Nikotinen i de mengder man får i seg ved å anvende det som nytelsesmiddel gir liten skade for voksne, friske mennesker. 

Produkter som er blitt lansert de siste årene har hjulpet mange mennesker til å få bedre helse etter bytte fra tobakk. Et stort antall av de med lungesykdommer som f.eks. KOLS kan fortelle utrolige historier om forbedret livskvalitet etter å ha byttet fra tobakksrøyk til snus og e-sigaretter. Dette i form av bedre pust og mindre hoste. Det har kommet mye forskning som underbygger at opplevelsene er korrekte. Nikotin medfører at blodårer trekker seg sammen, hvilket er uheldig i forhold hjerte/karsykdommer. Ved å bytte fra tobakksrøyk til skadereduserende alternativ som e-sigaretter og snus slipper vi imidlertid tjære og andre giftstoffer som kan forårsake koronar hjertesykdom. 

Forskning viser at nikotin kan forbedre hukommelse og evnen til å utføre kompliserte oppgaver både i normalsituasjon og under stress. Selv om tobakksrøyking er forbundet med en økt risiko for Alzheimers sykdom er det funnet bevis på at nikotin isolert sett har et potensial til å forebygge og behandle Alzheimers sykdom. Det foregår også forskning på nikotinens virkning på andre nevrologiske sykdommer.