Heat-not-burn (HNB)

IQOS fra Philip Morris

Heat-not-burn produkter er skadereduksjonsprodukter der tobakk varmes opp, men uten å skape forbrenning. Det finnes flere varianter av disse, og det mest kjente er IQOS fra Philip Morris. Denne består av en batteridel med form omtrent som en sigarett, hvor du stikker Heets/HeatSticks (små «mini-sigaretter) inn i batteridelen. Brukeren aktiviserer batteridelen ved å holde inne en knapp, og mini-sigaretten varmes så opp til rundt 350 grader og produserer en damp som inhaleres.

Her opprettholder man det samme mønsteret som når en røyker, i og med at apparatet fortsetter å holde på varmen i et vist antall minutter etter at det er aktivisert samt at man må kjøpe 20-pakninger med Heets. Smaken er svært tett opptil smaken en er vant med fra sigaretter, formatet er nogenlunde det samme, og en Heet-sigarett er laget for å vare omtrent like lenge som det tar å røyke en vanlig sigarett.

Glo Sens fra British American Tobacco

British American Tobacco (BAT) har i tillegg til egne heat-not-burn produkter også utviklet hybridvarianter der dampen fra e-juice (som brukes i e-sigaretter) filtreres igjennom et lag med tobakk for å forsterke smaken. Disse fungerer mere som en tradisjonell e-sigarett enn IQOS, men blir allikevel klassifisert som et heat-not-burn produkt i og med at det inneholder tobakk.

Begge produsentene produserer også vanlige e-sigaretter.

Karl Erik Lund fra Folkehelseinstituttet skriver i 2017 følgende i en rapport til Helsedepartementet:

«Dagens forbrenningsfrie sigaretter består av finsnittet tobakk pakket inn i papirhylse med filter (ligner på en mini-sigarett) – gjerne kalt Heets eller HeatSticks – som innsettes i en oppladbar batteridrevet enhet som ved innsug varmer opp tobakken til ca 350 grader. Dette produserer en inhalerbar aerosol. Til forskjell fra e-sigaretter, inneholder HnB-produktene tobakk og smaker mer som ordinære sigaretter.

Det foregår en del kjemisk, toksikologisk og klinisk forskning på nivåene av skadelige forbindelser i de forbrenningsfrie sigarettene. Det meste av denne forskningen gjøres av tobakksindustrien selv, som – i motsetning til mange av produsentene av e-sigaretter – har avanserte laboratorier og rikelig med ressurser til forskningsformål. Resultatene fra noen ikke-industri-finansierte studier indikerer at HnB kan tilføre samme konsentrasjoner av nikotin som ved røyking av konvensjonelle sigaretter, samtidig som konsentrasjonen av nitrosaminer (TSNA), formaldehyd, karbonmonoksid og en rekke andre giftstoffer er langt lavere.»