Nyheter


Intervju med Claude Guiron fra PMI

Da representanter fra Nikan deltok på SRNT- konferansen i Oslo i september kom vi i kontakt med Claude Guiron som har arbeidet som vitenskapelig sjef i Philip Morris, Norden i 2,5 år. Vi kom blant…
Advarsel fra ETHRA!

Det er funnet olje og vitamin E-acetat i noen CBD- og THC-væsker på markedet i Europa.  Det har kommet oss for øre at noen THC- eller CBD-væsker og tanker som inneholder potensielt farlige stoffer har…