Nyheter

Dampen og framtiden

Regjeringen har sendt ut et høringsnotat i forbindelse med kommende endring av tobakksskadeloven. De foreslår en rekke restriksjoner på damping som vil gjøre det mindre attraktivt å bytte fra tobakkssigaretter til damp. For eksempel forbud…UTEN FELLES FRONT KOMMER VI INGEN VEI

Regjeringen har nå foreslått å oppheve straffeansvaret for  både bruk og besittelse av mindre mengder narkotika. Reaksjonene mot personer som tas for besittelse av narkotika til eget bruk skal endres fra straff til hjelp, behandling…
Årsberetning for 2020

Året var utfordrende også for Nikan. Til tross for at det ikke var mulig å delta fysisk på arrangementer, samt arrangere møter med politikere, helsebyråkrater og samarbeidspartnere har vi arbeidet jevnt og trutt for å…