Forskning


Røyking, nikotin og covid-19: Hva vet vi?

Konferansen Global Forum on Nicotine (GFN) har blitt arrangert som en online-konferanse torsdag og fredag. En av sesjonene handlet om covid-19 og utfordringer for forskning innen tobakks-skadereduksjon.  Forholdet mellom røyking, nikotin og å utvikle sykdom…


Røykere bør bytte til e-sigaretter!

Public Health England har nylig offentliggjort en rapport med kunnskapsstatus om e-sigaretter. Rapporten viser at det har vært en negativ utvikling i den engelske befolkningens syn på risiko ved damping. Dette kan føre til at…Statstikk til besvær.

ER DET EN EPIDEMI AV UNGE DAMPERE i USA? Martin J. Jarvis, Robert J. West and Jamie Brown fra  University College London har gjennomført en studie hvor de gjennomgår den tidligere undersøkelsen The National Youth…