Forskning

Langtidsstudie av KOLS-pasienter

Nikan har tidligere publisert en 3 år lang studie utført av Riccardo Poloso Han undersøkte da 48 pasienter med KOLS som røyket tobakkssigaretter og/eller brukte e-sigaretter. Han undersøkte den gang forskjeller i lungefunksjon, livskvalitet samt…

Les mer

Helsepersonell og tobakksskadereduksjon

Nikan og forbrukerorganisasjoner som jobber med tobakksskadereduksjon har i mange år etterlyst mer kunnskap blant helsepersonell. Vi mener e-sigaretter har manglet i verktøykassen til helsepersonell når de skal informere om røykesluttmetoder. Det er derfor gledelig…Røyking, nikotin og covid-19: Hva vet vi?

Konferansen Global Forum on Nicotine (GFN) har blitt arrangert som en online-konferanse torsdag og fredag. En av sesjonene handlet om covid-19 og utfordringer for forskning innen tobakks-skadereduksjon.  Forholdet mellom røyking, nikotin og å utvikle sykdom…


Røykere bør bytte til e-sigaretter!

Public Health England har nylig offentliggjort en rapport med kunnskapsstatus om e-sigaretter. Rapporten viser at det har vært en negativ utvikling i den engelske befolkningens syn på risiko ved damping. Dette kan føre til at…