Aktiviteter


Sammen står vi sterkere!

Nikan har sluttet seg til et nytt europeisk nettverk av organisasjoner som kjemper for skadereduksjon. Nettverket ETHRA står for European Tobacco Harm Reduction Advocates. Dette er et nettverk av organisasjoner med samme mål som Nikan,…