Articles by Nikan

Norske dampere og deres forbruk

En pågående studie viser at dampere i Norge er godt voksne personer som har røykt mye og lenge, men har erstattet røyken med damp. Nesten alle bruker nikotinholdig e-juice. I denne artikkelen gjengis noen foreløpige…


Langtidsstudie av KOLS-pasienter

Nikan har tidligere publisert en 3 år lang studie utført av Riccardo Poloso Han undersøkte da 48 pasienter med KOLS som røyket tobakkssigaretter og/eller brukte e-sigaretter. Han undersøkte den gang forskjeller i lungefunksjon, livskvalitet samt…


Helsepersonell og tobakksskadereduksjon

Nikan og forbrukerorganisasjoner som jobber med tobakksskadereduksjon har i mange år etterlyst mer kunnskap blant helsepersonell. Vi mener e-sigaretter har manglet i verktøykassen til helsepersonell når de skal informere om røykesluttmetoder. Det er derfor gledelig…Helsemoralisme, e-sigaretter og tobakksskadereduksjon

I sommer gikk Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun Gundersen ut i avisene og erklærte at det var for mange moralister i Helsedirektoratet som var til hinder for røykeslutt. Til tross for at det allerede i…


Ny medarbeider i Nikan

Vi ønsker Kristin Fissum velkommen som ny medarbeider! Kristin er 50 år og bor i Orkland i Trøndelag sammen med sin samboer. Hun jobber i Bo- og miljøtjenesten i kommunen. Tidligere har hun jobbet både…