Articles by Nikan


Årsberetning for 2020

Året var utfordrende også for Nikan. Til tross for at det ikke var mulig å delta fysisk på arrangementer, samt arrangere møter med politikere, helsebyråkrater og samarbeidspartnere har vi arbeidet jevnt og trutt for å…


Norske dampere og deres forbruk

En pågående studie viser at dampere i Norge er godt voksne personer som har røykt mye og lenge, men har erstattet røyken med damp. Nesten alle bruker nikotinholdig e-juice. I denne artikkelen gjengis noen foreløpige…


Langtidsstudie av KOLS-pasienter

Nikan har tidligere publisert en 3 år lang studie utført av Riccardo Poloso Han undersøkte da 48 pasienter med KOLS som røyket tobakkssigaretter og/eller brukte e-sigaretter. Han undersøkte den gang forskjeller i lungefunksjon, livskvalitet samt…


Helsepersonell og tobakksskadereduksjon

Nikan og forbrukerorganisasjoner som jobber med tobakksskadereduksjon har i mange år etterlyst mer kunnskap blant helsepersonell. Vi mener e-sigaretter har manglet i verktøykassen til helsepersonell når de skal informere om røykesluttmetoder. Det er derfor gledelig…