Articles by Nikan

AVLIVER MYTENE OM NIKOTIN

Denne bloggen skrevet av dr. Colin Mendelsohn er noe alle nikotinmotstandere bør lese og lære av. Det er nyttig informasjon til politikere og beslutningstagere i forhold til tobakksskadereduksjon. Dr. Mendelsohn er en lege som utelukkende…


Et svik eller ikke et svik – det blir spørsmålet

Høringsfristen for endringer i tobakksskadeloven er nå utløpt og vi ser det har kommet inn en rekke svar. Både fra organisasjoner, foreninger og ikke minst en rekke rørende og tankevekkende historier fra e-sigarettbrukere. Vi siterer…Dampen og framtiden

Regjeringen har sendt ut et høringsnotat i forbindelse med kommende endring av tobakksskadeloven. De foreslår en rekke restriksjoner på damping som vil gjøre det mindre attraktivt å bytte fra tobakkssigaretter til damp. For eksempel forbud…UTEN FELLES FRONT KOMMER VI INGEN VEI

Regjeringen har nå foreslått å oppheve straffeansvaret for  både bruk og besittelse av mindre mengder narkotika. Reaksjonene mot personer som tas for besittelse av narkotika til eget bruk skal endres fra straff til hjelp, behandling…