Batterier og sikkerhet

NHI, som er et av de mest brukte oppslagsverk for helsepersonell i primærhelsetjenesten skriver at e-sigaretter som eksploderer kan gi store skader.
Vi vil presisere at dette gjelder ikke kun e-sigaretter, men alle batterier og elektronisk utstyr som mobiltelefoner, laptop, iPad, radiostyrt bil etc. All elektronikk kan svikte. Vi ønsker ingen skader på grunn av e-sigaretter så vi vil derfor minne brukerne på at det er viktig med god batterisikkerhet.

  • Ikke bruk batterier med skader, og ikke oppbevar batterier i sollys eller løst sammen med mynter eller nøkler.
  • Alle dampeforretninger har egnet oppbevaring for løse batterier. Det koster lite og er en god investering.
  • Ikke kjøp billige og uoriginale batterier eller ladere.
  • Bruk batterier av høy kvalitet og ikke vanlige batterier som er beregnet til hodelykter osv. Dampeforretninger har god kunnskap på området så vi anbefaler å få råd der utifra hvilket utstyr du bruker.
  • Ikke lad om natten eller mens du sover.
  • Husk å levere inn batteriene til gjenvinning, ikke kast de i søppelbøtta da det kan forårsake søppelbrann

Når eksploderende batterier omtales i media gjelder dette som oftest bruk av mekanisk utstyr. Brukeren har da selv valgt bort all form for sikring, og felles for tilfellene er det at brukeren ikke har den nødvendige kompetansen til å benytte utstyret.

Det meste som finnes av e-sigaretter på markedet i dag, har sikringsfunksjoner mot kortslutning, høy intern temperatur, høy belastning på batteri, og god regulering av hvordan de bruker energien de flytter rundt. Utstyr uten slike sikkerhetsfunksjoner, hvor batteriet kobles direkte på fordamper kalles gjerne for en «mech mod».

Selv om utstyret er regulert og har sikkerhetsfunksjoner kan feil batteri øke risikoen for uheldige hendelser.

Et batteri er en celle som lagrer energi. Disse cellene har forskjellige typer kjemi. Noen er laget for å vare lenge, mens andre er laget for levere mye energi. Stiller vi for høy watt i forhold til hva cellen kan levere av energi, blir den varm og kjemien endrer seg. Det produseres gass på innsiden av cellen som gjør at den vil ventilere eller eksplodere dersom vi presser den for hardt.

Viktige momenter: Ohms lov beskriver forholdet mellom strøm, spenning og motstand og er nøkkelen til å forstå hvordan utstyret ditt virker. Hvis du øker motstanden (ohm), vil strøm og effekt synke. Hvis du reduserer motstand, vil strøm og effekt øke. Motstanden(ohm) må samsvare med hva batteriet tåler. Dette kan enklest beregnes med en kalkulator for formålet