SPØRSMÅLET ER IKKE OM, MEN NÅR.

«Spørsmålet er ikke om tryggere nikotinprodukter vil erstatte sigaretter og andre skadelige tobakksprodukter, men når.»

Nikan har sett på hva 18 eksperter på tobakkskadereduksjon spår for dampen i 2022.
Vi har tatt for oss de 7 store nøkkeltemaene fra spådommene som gir en oversikt over dampeverdenens utfordringer og de få gode utsiktene i 2022.

1. Det kommer (flere!) regulatoriske utfordringer fremover
Forbud mot å legge ut innlegg om damp, godkjenningsprosesser som endres i siste liten, smaksforbud og krav til emballasje.

2. Syntetisk nikotin vil bli brukt for å omgå regelverk
Problemer oppstår ofte når byråkrater som ikke har en grundig forståelse av et produkt, lager forskrifter for det produktet.
I EU brukes for eksempel store flasker med null nikotin e-væsker for å omgå regelverk, til tross for at EU ble spurt om null nikotin i høringsprosessen for tobakksproduktdirektiv II .
Det samme skjer nå i USA. Nye regler gjelder for nikotin fra tobakk, men ikke fra syntetisk nikotin, selv om det har eksistert i årevis. Dette kan bli gjenstand for et regulatorisk brudd i 2022.

3. Det svarte markedet vil eksplodere
Grunnleggende økonomi forteller oss at etterspørsel pluss forbud fører til et svart marked.
Land kan være opptatt av å begrense damping, men håndheving er ofte halvhjertet.
Dessverre betyr dette at uregulerte og til og med farlige produkter vil bli solgt til røykere som ønsker å slutte.

4. Tobakksindustrien kan få kontroll over det alternative nikotinmarkedet i USA
Big Tobacco med sine HeatNotBurn produkter (HNB) er med i spillet, det gir høyere fortjenestemarginer og adgangsbarrierer.
HnB har vært vellykket i land der damp har vært forbudt (som Japan), men langt mindre vellykket i land der damp er populært. Jose Becerril og Shane MacGuill fra Euromonitor mener at strenge regler vil bety at HNB blir hovedalternativet til sigaretter i Amerika

5. Engangsartikler kommer til å bli et problem
Det fokuseres på miljøet og skaden litiumbatterier forårsaker ved utvinning, produksjon og avhending. Dette er spesielt tilfelle med engangs e-sigaretter, når et litiumbatteri som kan brukes mange ganger kastes etter engangs bruk. Det etterlyses mer oppmerksomhet rundt dette slik at damp kan være bedre for miljøet så vel som for røykernes helse. Han fremhever også vanskeligheten med å investere for å forbedre teknologien når billige engangsartikler tar så mye av markedet.

6. Tidevannet snur (noen steder)
Det sees en endring blant annet i Asia. Det er økende krav om skadereduksjon i India, mens Filippinene melder om forsøk fra Bloomberg Foundation på å blande seg inn i deres politikk. Det fremheves også en positiv utvikling, slik som at både EU og USA innrømmer at damp kan være til nytte for eksisterende røykere.

7. Damp vil være ustoppelig (men det kan ta en stund!)
Som professor Etter sa i det første e-sigarettmøtet :

«Damp er en tsunami – du kan ikke stoppe det med en lov.»

Dette er et vanlig tema som er gjennomgående i mange av spådommene.
Clive Bates fra The Counterfactual mener at teknologiens drivere «sakte vil endre markedet, og bevege seg jevnt, men uimotståelig som jordens tektoniske plater»
Dr. Alex Wodak ( Harm Reduction Australia ) håper at også Australia vil omfavne skadereduksjon – selv om det kan ta noen år.
Dr Glover tror vi kan se noen anti-damp-forkjempere vil endre standpunkt – og deretter ta æren for suksessen med damp og fallende røykefrekvens.
Professor Sweanor påpeker at de med de store pengene allerede satser på Big Tobacco, og legger til: «Markedet har en lang historie med å overvinne hindringer som er plassert i veien for forstyrrende teknologi.»
Professor Stimson ( KAC ) var enig og sa: «Spørsmålet er ikke om tryggere nikotinprodukter vil erstatte sigaretter og andre skadelige tobakksprodukter, men når.»