AVLIVER MYTENE OM NIKOTIN

Dr. Colin Mendelsohn

Denne bloggen skrevet av dr. Colin Mendelsohn er noe alle nikotinmotstandere bør lese og lære av. Det er nyttig informasjon til politikere og beslutningstagere i forhold til tobakksskadereduksjon.

Dr. Mendelsohn er en lege som utelukkende jobber med tobakksskadereduksjon, og hjelper røykere å slutte. Han er medlem av komiteen som utvikler RACGP Australias nasjonale retningslinjer for røykeslutt og er grunnlegger av Australian Tobacco Harm Reduction Association . Han er aktivt involvert i forskning, skriving og undervisning om røykeslutt og tobakkskontroll.

Nikotin er en av de mest misforståtte kjemikaliene på planeten. Det er det mest kjente kjemikaliet i tobakksrøyk, og mange tror feilaktig at det også er hovedårsaken til dødsfall og sykdom fra røyking. Selv leger er forvirret. Nikotin er vanedannende, men er ellers relativt godartet og har noen positive effekter. La oss finne ut mer og avlive noen myter!
Dette er et oppsummert utdrag fra hans bok, Stop Smoking Start Vaping , som undersøker de vitenskapelige bevisene for damp og nikotin og gir trinnvise råd om hvordan du kan bytte fra tobakk til damp.

Er nikotin skadelig for kroppen?
Nikotin er giftig i svært konsentrert form, men de lave konsentrasjonene i røyk og damp forårsaker liten skade ved normal bruk. I følge Public Health England representerer «Nikotinbruk i seg selv minimal risiko for alvorlig skade på fysisk helse». UK Royal College of Physicians konkluderte med at:

«Bruk av nikotin alene, i doser brukt av røykere, representerer liten eller ingen fare for brukeren.»

Nikotin forårsaker ikke kreft eller lungesykdom og spiller bare en mindre rolle ved hjertesykdom. Disse forholdene er forårsaket av de 7000 giftige kjemikaliene i tobakksrøyk. Nikotin øker hjertefrekvensen og blodtrykket samt innsnevrer blodårene, omtrent som mild trening. Det kan forverre eksisterende hjertesykdommer og kan utløse en uregelmessig hjerterytme i noen tilfeller. Imidlertid er effektene små sammenlignet med tobakksrøyking. Nikotin reduserer blodtilførselen til sår og kan forsinke tilheling, for eksempel etter operasjon og det kan øke blodsukkernivået.

Skader nikotin ungdomshjernen?
Det er så langt ingen bevis for at nikotin skader den menneskelige hjernen i ungdomsårene. Bekymringer om skade på hjernens utvikling av nikotin er basert på rotte- og musestudier.
Imidlertid bruker laboratorietester ofte urealistiske doser i en kunstig setting som er langt mer følsomme for nikotin enn det er for mennesker. En gjennomgang konkluderte med at dyreforsøk generelt ikke kan forutsi menneskelige reaksjoner. Det er imidlertid behov for ytterligere forskning for å identifisere mulige langtidseffekter. Nikotin har vært knyttet til skadelige effekter på fosteret i mus- og rottestudier. Det er imidlertid ingen klare bevis for at disse funnene gjelder mennesker.

Er nikotin skadelig under graviditet?
Nikotinerstatningsprodukter som plaster, tyggegummi og sugetabletter er godkjent for bruk under graviditet i Australia og har ikke vist noen klare skader. Nikotin er kanskje ikke helt trygt for den gravide moren og fosteret, men det er alltid tryggere enn å røyke .

Hvor sterk er avhengighet av nikotin?
Avhengighet av nikotin varierer med hvordan det administreres, hvor raskt det når hjernen og hvor mye som brukes. Avhengighet er mest potent fra røyking fordi høye doser nikotin kommer til hjernen veldig raskt, i løpet av ti til femten sekunder – raskere enn intravenøst injisert heroin. Damp og nikotinerstatningsterapi leverer nikotin saktere og vanligvis til lavere nivåer. Mange studier har funnet at damping av nikotin forårsaker mindre avhengighet enn røyking.

Er langvarig bruk av nikotin skadelig?
Vi vet at langtidsbruk av nikotin utgjør lav risiko etter flere tiår med bruk av «svensk snus». Snus er en fuktig, pasteurisert, finmalt form for tobakk som vanligvis selges i en pose som en liten tepose. Den plasseres under overleppen der den sakte frigjør nikotinnivåer som ligner på tobakksrøyking. En gjennomgang fra Public Health England konkluderte med at:

Langvarig bruk av nikotin som snus har ikke har vist seg å øke risikoen for alvorlige helseproblemer hos voksne.

Det er heller ingen bevis for skade fra langvarig bruk av nikotin i nikotinerstatningsterapi .

Har nikotin positive effekter?
Mange røykere nyter effekten av nikotin. Nikotin frigjør nytelseshormonet ‘dopamin’ i hjernen og skaper nytelse og en følelse av belønning.
Du har kanskje lagt merke til at nikotin forbedrer konsentrasjonen, våkenheten og hukommelsen. Det har også en midlertidig beroligende effekt og kan forbedre humøret ditt. Nikotin reduserer appetitten og kan bidra til å redusere vektøkningen. Nikotin er også gunstig for schizofreni, ADHD, ulcerøs kolitt, Parkinsons sykdom og reduserer smerte.