Et svik eller ikke et svik – det blir spørsmålet

Høringsfristen for endringer i tobakksskadeloven er nå utløpt og vi ser det har kommet inn en rekke svar. Både fra organisasjoner, foreninger og ikke minst en rekke rørende og tankevekkende historier fra e-sigarettbrukere.

Vi siterer noen:

Etter 38 år med røyk begynte det å tære på helsa. Hoste, slim og piping i bryster var faste følgesvenner. Da jeg ble introdusert for enkle startsett for 5 år siden fattet jeg interesse, brukte mange måneder på å forberede meg på å bytte. Allerede noen uker etter byttet var slimhoste og piping i brystet borte, bedre blodsirkulasjon og penere hud . Nå 4,5 år senere har plagene ikke kommet tilbake og jeg og hele familien er lykkelige for valget jeg tok.

Etter utallige forsøk på å stumpe røyken var jeg fast bestemt når jeg bestilte min første e-sigg, nå skal jeg slutte! Jeg måtte slutte kjente jeg på kroppen. Det å ikke fungere på morgenen før jeg har fått hostet opp slimet fra lungene var litt av en motivasjon! Samme dag som jeg plukket opp pakken hos posten så kastet jeg resten av tobakken og har ikke hatt lyst på eller tenkt på røyk siden. Nå har jeg vært røykfri i snart 10 mnd og kommer aldri til å plukke opp røyken igjen. Slimhosten er borte og jeg føler meg bedre enn jeg har gjort på mange år.

Jeg med flere har blitt frie for vanlig skadelig tobakk. Dette pga smakfull, luktfri og mindre skadelig damping. Blir reglene vedtatt vet jeg at antall røykere vil øke igjen. Dermed også utgiftene ved langtidsskader pga dette.ja til en streng røykelov, men la damperne være i fred!

Mange uttrykker sin fortvilelse ved tanken på å miste muligheten for smakstilsetninger i e-væske. Og det er godt voksne mennesker som har røyket i flere tiår før de klarte å kvitte seg med sin livsfarlige last ved å bytte til e-sigaretter som bekymrer seg. Dette gjelder langt fra kun ungdom. De er engstelige for at veien tilbake til tobakkssigaretter er kort hvis det eneste alternativet er e-væske med tobakkssmak. Det er dette de vil vekk fra. Utvalget av smaker holder dem røykfrie over tid- de kan fortelle hvor godt det har gjort for helsen å bytte til e-sigaretter. 

Vi vil gjerne fremheve noen av punktene fra Karl Erik Lund, seniorforsker ved avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet (FHI) sitt høringssvar

Frykten for en forventet oppgang gjentas i flere høringsnotater både fra foreninger, privatpersoner og organisasjoner , men det går ikke fram hva som eventuelt skulle utløse en oppgang i ungdoms bruk av e-sigaretter her til lands. E- sigaretter har vært på markedet i drøyt 10 år, og dampeferdig e-væske med karakteristisk smak (uten nikotin) har vært tilgjengelig fra et økende antall fysiske utsalgssteder og fra norske nettbutikker, men ungdoms bruk av e-sigaretter har vært stabilt lavt.

Han sier videre: I sitt høringssvar mener FHI at det er behov for en nærmere utredning om smaksforbudets uintenderte effekt på forbrukersikkerhet. Min egen bekymring er spesielt rettet mot at oljebaserte aromaessenser ment for tilsetting i andre konsumartikler kan bli tatt i bruk ved hobbyproduksjon/egenmiksing

Jeg er ikke kjent med noe datamateriale som skulle indikere at Norge skulle stå overfor en fryktet oppgang i ungdoms bruk av e-sigaretter. Men dette kan selvfølgelig heller ikke utelukkes. I høringsnotatet savnes en nærmere redegjørelse for de mekanismene som eventuelt skulle komme til å forårsake at et regulert salg av nikotinholdig e-væske skulle øke fristelsestrykket for å prøve e-sigaretter blant ungdom. Hvordan og hvorfor nikotin skulle ha en katalyserende virkning på attraksjonsverdien fra de eksisterende smakene i e-væsken blir ikke forklart.

Et mer prinsipielt spørsmål i denne sammenheng er i hvor stor grad noens bekymring for en mulig framtidig hendelse skal vektlegges i utformingen av tobakkspolitikken. Spesielt i de tilfeller der politikk basert på en slik frykt kan ha uintenderte konsekvenser, slik tilfelle kan være være et smaksforbud på e-væske.

Nikan har levert inn sitt høringssvar

I vårt svar har vi særlig vektlagt hva som vil skje hvis det svarte markedet får fritt spillerom. I vårt høringssvar har vi redegjort for at mange vil fortsette å dampe med smakstilsetning selv om et forbud blir iverksatt.

Konsekvensene av dette vil være store.

Vi risikerer at privatpersoner importerer ren nikotin opptil 1000 mg/ml. Å håndtere ren nikotin krever spesielt utstyr, trening og aktsomhet. Nikotin absorberes raskt gjennom huden slik at enhver hudkontakt vil medføre forgiftning. Tilfeldig avdamping kan forgifte og til og med drepe mennesker som er i nærheten. Bruk av tilfeldig aroma som ikke er godkjent til bruk i e-væske kan medføre store helseskader ved vedvarende inhalering. (Import, kjøkkenmiksere, dagligvare, helsekost/aromaterapi.) Faremomentene vi kan se for oss om markedetoverlates til uerfarne og/eller kyniske svartebørsselgere er mange. Erfarne dampere er klar over konsekvensene ved uforsvarlig bruk, men det er mange der ute som vil handle i god tro.

Vi ønsker ikke tilstander som ved utbruddet av Evali i 2019 i USA, der e-sigaretter med nikotin feilaktig fikk skylden for utbrudd av en lungesykdom hovedsakelig blant unge. Dette ble senere tilbakevist. Indisiene tyder på at oljen vitamin E-acetat står bak utbruddet. Det er kjent at illegale selgere har blandet stoffet i cannabisoljer som et fortykningsmiddel slik at oljen skulle fremstå som mer potent.

«Vitamin E-acetat er ikke mulig å tilsette i alkoholbaserte nikotinholdige e-væsker. Det har heller aldri blitt gjort og forklarer hvorfor problemet nesten er ukjent utenfor USA og ikke har blitt observert i de ti årene som nikotinholdige e-sigaretter har vært på markedet» ifølge Karl Erik Lund, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

Nikan er også opptatt av hvem de resterende røykerne  er. Vi har i vårt svar lagt fram at det er store sosioøkonomiske forskjeller i tobakksbruk, forskjellene vises allerede på ungdomsskolen. Det er sårbare grupper som fortsatt røyker og det er grunn til å tro at fremtidige røykere også vil tilhøre denne gruppen. 

Vårt ønske er at røykere skal få et trygt, godt og rimelig skadereduserende alternativ.

Vi mener derfor at ved å gjennomføre forslag som 25 års aldersgrense og smaksforbud svikter regjeringen røykere og de tillater at de 6000 menneskene som dør årlig av røykerelaterte sykdommer vil holde seg på det tallet i mange år fremover, noe som kunne vært redusert langt tidligere ved å tilrettelegge for skadereduserende nikotinprodukter. 

Vi siterer Louise Ross som  sier i en artikkel i Ashtray blog.

Vi må ikke rote med den mest effektive sluttemetoden hittil.

Som vi avslutter med i vårt høringssvar:

Nikan mener det vil være å svikte røykere ved å ikke tilrettelegge for tobakksskadereduksjon, samt at vi ser det som et brudd på folkehelselovens §1 om folkehelsearbeid.

Vi vil oppfordre regjeringen til å være modige, amibisiøse og mest av alt inkluderende angående lovgivnving av skadereduserende nikotinprodukter.