En appell til Norske dampere, av André Hrafn Bendigtsen

22.09.2021 er en dato en bør merke seg. 

Denne datoen er siste frist for å sende inn svar til Helse- og omsorgsdepartementets høring om endringer i tobakksskadeloven og berører anslagsvis 100.000 nordmenn! (FHI)

Dette er forslag som har ligget på bordet fra rundt 2016, men forslagene og idéene til myndighetene har variert noe oppigjennom årene. Det man som damper bør bite seg spesielt merke i ved dette forslaget er følgende (klippet fra HODs høringsbrev):

  • Hevet aldersgrense til 25 år for e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere for å gjøre dem mindre tilgjengelige for barn og unge.
  • Forbud mot e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere med smak (unntatt tobakkssmak) samt separate beholdere med smakstilsetning ment for e-sigaretter.

Det øverste forslaget vil i praksis bety at eventuell ungdom vil få mulighet til å kjøpe og bli avhengige av tobakkssigaretter i en alder av 18 år. Deretter må de vente i hele 7 år før de lovlig kan få kjøpe et nikotinholdig produkt (annet enn snus og legemidler) som man vet er radikalt mindre skadelig og mindre vanedannende enn produktet de nå har blitt avhengige av. 

7 år mener altså regjeringen det er verdt at eksperimenterende ungdom legger skadegrunnlaget for røykerelaterte sykdommer til tross for at alternativet finnes der ute, og alt dette for å hindre at ungdom begynner å eksperimentere med e-sigaretter! 

Når man er 18 år, er man i dag myndig i Norge. Man kan da kjøre bil, kjøpe alkohol og tobakk, man kan stifte gjeld, man kan stemme og man kan gifte seg. Men kjøpe e-sigaretter kan man ikke? Hvorfor det?

Denne tankegangen de presenterer er så vanvittig, at jeg regner det første forslaget som et politisk spill, der politikerne meget godt vet at de aldri kommer til å få gjennomslag for en 25-års grense, men det vil det gjøre desto lettere å få igjennom neste forslag: smaksforbud. 

Når det gjelder smaksforbud så må det jo sies at Helse- og omsorgsdepartementet er inne på noe – men ikke på det grunnlaget de fremviser i høringsutkastet.

Enkelte norske e-juiceprodusenter har over mange år engasjert seg innen damping, dampevæske, forbrukersikkerhet og generelt sikkerhet rundt e-sigaretter på hver sine fronter, og sitter i dag med ganske mye kunnskap rundt dette. Det florerer av e-juice på markedet i dag som inneholder både vanvittige mengder med søtstoffer og høye verdier av skadestoffer. Her har sikkert de fleste på et eller annet tidspunkt fått høre at det man damper inneholder både det ene og andre, og her tar de ikke nødvendigvis feil. Poenget er mengden skadestoffer og varmen som benyttes. Sånn sett vil en e-sigarett der man bruker høy watt og dermed høy varme i utgangspunktet være mer skadelig enn en e-sigarett der man bruker lav watt og lite varme. Her spiller både varme og det totale dagsforbruket en stor rolle. 

Men dette er ikke bekymringen til regjeringen. Bekymringen deres ligger i at barn og unge vil synes frukt-, bær- og dessertsmaker er så gode at de begynner å dampe – og da gjerne med nikotin. 

Her viser forskningen blant annet fra vårt eget Folkehelseinstitutt at dette ikke stemmer, men Helse- og omsorgsdepartementet velger så langt å vende det døve øret til. 

Samtidig glemmer de alle oss voksne røykere, som kanskje sluttet å røyke med såkalt “tobakkssmak”, men fort gikk over på andre smaker fordi det var disse andre smakene som holdt oss borte fra røyken. Når man begynner å bruke e-sigaretter er man ikke lenger en røyker, og de fleste av oss ønsker ikke lenger å bruke tobakkssmak. 

Selv begynte jeg med eplesmak, og det var det som fikk meg av røyken. 

Så hva vil egentlig regjeringen oppnå med dette lovforslaget?

Det de VIL er å gjøre e-sigaretter utilgjengelig og uønsket blant barn og unge. Samtidig glemmer de som sagt røykerne oppi dette, og vil komme til å frata disse muligheten til et røykfritt liv. Resultatet av dette, tenker jeg, kommer til å bli et enormt svart marked der både nikotin og aromaer av tvilsom- og ikke-dampeegnet kvalitet vil smugles inn til Norge og tilbys kunder i hemmelighet. 

Ikke ulikt slik narkotika fungerer i dag. 

Ukyndig personale vil håndtere nikotin og baser av dårlig kvalitet, samt bruke aroma som overhodet ikke bør inhaleres. Dette ser man eksempler på allerede i dag.

Resultatet blir det motsatte av god folkehelse – her byttes røykeskader ut med dampeskader på sikt!

Dette er det ingen av oss dampere som ønsker! Vi ønsker gode og solide reguleringer som sørger for at dampeproduktene vi forbrukere kjøper oss er garantert trygge og gode. Vi ønsker at de ikke skal skade oss når vi bruker dem. Vi ønsker at myndighetene selv skal kunne informere oss på et GODT grunnlag, slik at vi ikke er prisgitt å stole på andre forbrukere for informasjon. Og vi ønsker selvfølgelig å kunne beholde de smakene som holder oss borte fra tobakken!

Hva kan du gjøre selv?

Det beste du kan gjøre som forbruker er først og fremst å bare kjøpe e-juice av forhandlere du stoler på, samt aktivt søke informasjon om produktene du skal inhalere.

Det du også bør gjøre, er å sende inn ditt eget, personlige høringssvar og fortelle DIN historie. Skriv saklig og personlig, og unngå så langt det lar seg gjøre å dra inn andre ting enn dine egne positive erfaringer og tanker rundt damp. Alle høringssvarene skal bli lest, og personlige historier er noe av det viktigste man kan sende dem! Er du usikker på hva du skal skrive, så les igjennom andres høringssvar og finn inspirasjon derfra. 

Poenget med dette innlegget? Vel, hvis du har lest helt hit så vet du litt om hva vi alle står ovenfor, og jeg ønsker å innstendig be deg om å sende inn DITT høringssvar her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-av-endringer-i-tobakksskadeloven/id2862884/

Det er noen dager igjen av fristen. Men husk: Vi dampere er mange, men vi har ingen å miste!