Dampen og framtiden

Regjeringen har sendt ut et høringsnotat i forbindelse med kommende endring av tobakksskadeloven.

De foreslår en rekke restriksjoner på damping som vil gjøre det mindre attraktivt å bytte fra tobakkssigaretter til damp. For eksempel forbud mot andre smaker enn tobakkssmak.

Nikan mener at forslagene bygger på manglende kunnskap om dampere og damping i Norge. Vi vil oppfordre alle til å sende inn høringssvar.

Bruk gjerne fakta fra undersøkelsen som Helene Berg gjennomførte i fjor. 675 dampere svarte på undersøkelsen, som er den grundigste kartleggingen av damping i Norge til nå.

Berg skriver blant annet:

Bare 9 prosent av dampere er under 30 år. Dette bør berolige beslutningstakere som er bekymret for at legalisering vil rekruttere mange ungdommer til damp. Det er ingen grunner til å tro at ungdommer er mer begrenset av dagens forbud enn voksne.

Et stort flertall av dampere er tidligere røykere som har vært storrøykere i mange år. Det er en gruppe som har tatt grep for å beskytte sin egen helse – og for mange av dem etter flere forsøk på å slutte å røyke på andre måter. Det er viktig at regulering gir mennesker tilgang til midler for å beskytte sin egen helse.

Det er verdt å merke seg at 1/3 av norske vapere forbruker 10 ml eller mer e-juice per dag. Dette er et sterkt argument for ikke å begrense mengden per flaske til 10 ml, slik tilfellet er i TPD.

Selv om dampere bruker relativt lave nivåer av nikotinstyrke i dag, startet mange av dem med høyere nivåer. Å begrense det tillatte nivået til 20 mg / ml kan forhindre at noen røykere slutter, ettersom de trenger mer nikotin for å skifte.

Mange dampere foretrekker tobakkssmaker når de begynner å dampe, men alle de andre smakene blir stadig mer populære over tid, noe som gjør tobakk til en av de minst populære smakene. Smaker som frukt / bær er viktig for å holde dampere unna sigarettene.

Kostnadene med damp er veldig lave i Norge i dag. Med et regulert marked for nikotin og ordinært salg fra norske butikker, vil kostnadene øke. Den kritiske faktoren for å forhindre at det blir like kostbart som å røyke sigaretter er beskatning. Det er viktig at beslutningstakerne forstår hvilken mengde og styrke av nikotin i damp som er nødvendig for å hindre folk i å røyke sigaretter. Og at de bestemmer beskatningsnivået fra et THR-perspektiv. Undersøkelsen gir denne typen informasjon.

Hele rapporten til Helene Berg leser du her: http://www.nikan.no/wp-content/uploads/2021/07/Report-first-survey-1.pdf