UTEN FELLES FRONT KOMMER VI INGEN VEI

Regjeringen har nå foreslått å oppheve straffeansvaret for  både bruk og besittelse av mindre mengder narkotika. Reaksjonene mot personer som tas for besittelse av narkotika til eget bruk skal endres fra straff til hjelp, behandling og oppfølgning.
Dette står i kontrast til at det fortsatt er ulovlig å kjøpe og selge nikotin til e-sigaretter, selv om det  er store bevismengder for  at e-sigaretter er et av de beste hjelpemidlene til røykeslutt. Røykere bør  få mulighet til å få hjelp til røykeslutt ved enkel tilgang til skadereduserende nikotinprodukter. Selv om Norge ikke er medlem av EU innvirker avgjørelsene der i høyeste grad tobakksskadereduksjonplanen i Norge. 
Vi ser viktigheten av en sterk felles europeisk organisasjon som står samlet om et felles mål, å redde liv og redusere røykerelaterte sykdommer ved å informere om skadereduserende nikotinprodukter. ETHRA kan utgjøre en forskjell i Europa som igjen kan slå positivt ut i Norge. 

Nikan var en av de første som inngikk samarbeid med ETHRA, VAPEKIT.CO.UK hadde en presentasjon av organisasjonen 07.04.2021:

ETHRA er en relativt ny organisasjon på den politiske scenen, opprettet i september 2019. I løpet av en måned hadde de vokst til sytten medlemmer som representerer dampere og brukere av andre tryggere nikotinprodukter som snus og oppvarmede tobakksprodukter. (Heat not burn).

Dette signaliserte et skritt fremover i koordinering og påvirkning, som følge av Verdens helseorganisasjons pågående motarbeiding av skadereduserende  produkter og Europas forestående modernisering av tobakksproduktdirektivet (TPD).

Til tross for at England forlot EU, er britiske stemmer fremdeles representert i ETHRA. Britiske dampere hadde en enorm innvirkning på reverseringen av de verste konsekvensene fra den siste utgaven av TPD, og ​​kunne fortsatt bidra til å redusere mulige overdrivelser  i neste versjon.

ETHRAs medlemskap ligger for tiden på 22 forbrukerfokuserte medlemsorganisasjoner, og fremmer “ diskusjon og utveksling av informasjon og potensielle tiltak for å redusere eksponering for tobakksrelatert skade. ETHRA utfyller eksisterende organisasjoner ved å tilby europeiske talsmenn en plattform for utveksling av informasjon (spesielt på europeisk politisk nivå) og for å dele erfaringer og lokale initiativer, til støtte for å redusere tobakksforbruket. «

I mai i fjor lanserte ETHRA et manifest for å informere om sitt arbeid

  • TILGANG TIL SKADEREDUKSJONSPRODUKTER, INKLUDERT TOBAKKSSKADEREDUKSJONSPRODUKTER, MÅ BLI ANERKJENT SOM EN MENNESKERETT.
  • FORBRUKERE AV TRYGGERE NIKOTINPRODUKTER MÅ VÆRE REPRESENTERT NÅR REGULERINGENE AV DISSE PRODUKTENE DISKUTERES.
  • REGULERINGEN AV TRYGGERE NIKOTINPRODUKTER MÅ TA HENSYN TIL DEN LAVE RISIKOEN VED SLIKE PRODUKTER SAMMENLIGNET MED TOBAKKSRØYKING.
  • MYNDIGHETENE MÅ ERKJENNE AT ET BREDT TILBUD AV TRYGGERE NIKOTINPRODUKTER OG SMAKSMANGFOLD ER NØKKELEN TIL Å FÅ TOBAKKSRØYKERE TIL Å SLUTTE Å RØYKE.
  • NÅR MYNDIGHETENE DISKUTERER TILTAK FOR Å BESKYTTE UNGDOM MOT NYE NIKOTINPRODUKTER MÅ DE VURDERE DETTE OPP MOT HELSESKADERISIKOEN FOR NÅVÆRENDE VOKSNE RØYKERE.
  • AVGIFTSPOLITIKKEN MÅ TA MED I BETRAKTNING AT HØYE SKATTER OG AVGIFTER PÅ TRYGGERE NIKOTINPRODUKTER FORHINDRER RØYKERE FRA Å BYTTE.

 Det inngir enda mer troverdighet at ETHRA har inngått samarbeid med en rekke vitenskapelige ekspertrådgivere, inkludert professor Frank Baeyens, dr. Jacques le Houezec, dr. Bernd Mayer og dr. Lars Ramström. Og nå senest også Clive Bates som helserådgiver.

ETHRA har oppnådd en rekke bemerkelsesverdige suksesser innen utgangen av sitt første år, ikke minst å være formelt anerkjent som en interessent i prosessen med gjennomgang av TPD,  noe som betyr at de er i stand til å komme med forslag og kritikk.

De har skrevet og fortsetter å skrive til regjeringer over hele verden om deres behandling av skadereduserende  produkter. De har også bidratt til konsultasjonsprosesser, og har levert bevis som støtter bruken av elektroniske sigaretter.

ETHRA er enormt aktive med å spre nyheter om hendelser og oppfordringer til handling på sine sosiale medier, holde presentasjoner for politikere og forsøke å påvirke retningen for lovgivning.

De sier ” Vi har ikke tenkt å slappe av etter det vellykkede første året, men i stedet bygge videre på det. ”

Nikan er stolt over å være en del av organisasjonen ETHRA.