E-sigaretter – en suksessfaktor i kampen for tobakkskadereduksjon

Norske myndigheter bør lese rapporten fra Public Health England og spørre seg selv hvor mye raskere de kunne redusere røykeraten med samme tilnærming til tobakkskadereduksjon som England

Tirsdag 23. februar ga PHE ut sin sjuende rapport om e-sigaretter i England.

Det er forskere ved King`s College London som har utgitt rapporten.

Public Health England (PHE) advarer om at misoppfatninger mellom fordelene og den relative risikoen forbundet med e-sigaretter forårsaker at en rekke røykere vegrer seg for bytte til et skadereduserende nikotinprodukt. I tillegg sier de at e-sigaretter er bedre enn tradisjonelle metoder som nikotinholdige legemidler for røykeavvenning (NRT).  

Rapporten finner blant annet: 

  • E-sigaretter med nikotin var det mest populære hjelpemidlet (27,2%) blant røykere som prøvde å slutte i England i 2020.
  • Det anslås at i 2017 sluttet mer enn 50 000 personer å røyke ved hjelp av e-sigaretter. 
  • Disse personene ville fortsatt å røyke om de ikke hadde fått tilgang til disse produktene.
  • 38% av røykere i 2020 mente at e-sigaretter er like skadelig som røyking – 15% mente at det er mer skadelig.
  • Å bruke e-sigaretter som en del av slutteforsøk  sammen med hjelp fra Stop smoking service (røykesluttsenter) hadde noen av de høyeste suksessratene – mellom 59,7% og 74% i 2019 og 2020.

PHE sier: «Rapporten tar en grundig titt på de siste bevisene for effektiviteten av e-sigaretter med nikotin for å hjelpe folk til å slutte å røyke. Rapporten gir også en oppdatering om bruken av e-sigaretter med nikotin blant unge mennesker og voksne, og undersøker dataene om folks oppfatning av risikoen».

Det antas at COVID-19-pandemien har hatt en innvirkning på voksen- og ungdomsrøyking og mønsteret med e-sigaretter, men forfatterne mener det er for tidlig å vurdere den fulle effekten av pandemien.

PHE fortsetter:

” Bevis opp gjennom årene antyder at når bruken av e-sigaretter i slutteforsøk øker, øker også antall vellykkede forsøk på å slutte å røyke i England. Det anslås at mer enn 50 000 røykere i 2017 sluttet å røyke ved hjelp av e-sigaretter, disse ville ellers ville ha fortsatt å røyke. Data fra systematiske gjennomganger fra PHEs 2018-rapport viser at e-sigaretter var betydelig mer effektive for å hjelpe folk med å slutte å røyke enn NRT .»

Professor John Newton, direktør for helsefremmende arbeid ved PHE sier: “ Røyking er fremdeles den viktigste årsaken til for tidlig død og sykdom – og drepte nesten 75 000 mennesker i England i 2019. Det beste en røyker kan gjøre er å slutte å røyke helt og bevisene tyder på at e-sigaretter er en av de mest effektive måtene å slutte på blant de hjelpemidler som er tilgjengelige, og hjelper rundt 50 000 røykere å slutte i året.

«Tusenvis til kunne ha sluttet om det ikke var for den ubegrunnede frykten for e-sigaretter. Bevisene har vært klare i noen tid at selv om damp ikke er risikofritt er det langt mindre skadelig enn røyking.

«For alle som røyker, spesielt de som allerede har prøvd andre metoder, anbefaler vi sterkt at de prøver å dampe og slutte å røyke – ideelt sett med ekstra støtte fra deres lokale røykesluttsenter, det vil gi den beste sjansen for å slutte for godt .»

NNA England (New Nicotine Alliance) uttaler blant annet følgende i forbindelse med den nye rapporten:

The New Nicotine Alliance ønsker den nye gjennomgangen velkommen, men sammen med de gode nyhetene rapporterer den også skaden som forårsakes av de som er imot skadereduserende nikotinprodukter.

Som Ann McNeil fra KCL (King’s College London) bemerker om den nye rapporten :

«Det som gjelder er at røykere, spesielt de fra vanskeligstilte grupper, feilaktig og i økende grad mener at damp er like skadelig som røyk. Dette er ikke sant og medfører at færre røykere bytter til damp.»

Dette er en direkte konsekvens av skammelige skremmende historier, fremmet av dampemotstandere – uansett bevis – og har en konkret negativ effekt på folkehelsen. Vårt syn er at de bør omfavne nye innovative alternativer som damp og endre sin holdning før den synker lenger inn i konspirasjonsteoretikere.

Det er beroligende nyheter om bruk av e-sigaretter blant unge mennesker, PHE sier at rundt 4,8% av ungdommer i alderen 11 til 18 år rapporterte at de brukte e-sigaretter minst en gang i måneden, det samme som i fjor og de fleste av disse var enten nåværende eller tidligere røykere. 

Regjeringer som er motstandere av skadereduksjonspolitikk bør lese rapporten fra PHE og spørre seg selv hvor mye raskere de kunne redusert røykeratene hvis de vedtok den fordomsfrie og bevisbaserte tilnærmingen som er tatt i England.