Årsberetning for 2020

Året var utfordrende også for Nikan.

Til tross for at det ikke var mulig å delta fysisk på arrangementer, samt arrangere møter med politikere, helsebyråkrater og samarbeidspartnere har vi arbeidet jevnt og trutt for å spre informasjon om tobakkskadereduksjon og skadereduserende nikotinprodukter.

Vi vil takke de som har stilt opp til intervjuer, vår gjesteskribent Bård Marius Malmin og alle andre som har bidratt med hjelp, donasjoner og annen støtte.


Årsberetningen kan lastes ned her: