Helsepersonell og tobakksskadereduksjon

Foto: privat.

Nikan og forbrukerorganisasjoner som jobber med tobakksskadereduksjon har i mange år etterlyst mer kunnskap blant helsepersonell. Vi mener e-sigaretter har manglet i verktøykassen til helsepersonell når de skal informere om røykesluttmetoder.

Det er derfor gledelig og et skritt i riktig retning at fagtidsskriftet Sykepleien i sin siste utgave gjengir konklusjoner fra en forskningsstudie om e-sigaretter og røykeslutt.

Artikkelen i Sykepleien, skrevet av Marita S. Fønhus, seniorforsker, område for helsetjenester ved Folkehelseinstituttet viser til en Cohranestudie, denne undersøkelsen er også lagt ut på Folkehelseinstituttets sider.

Cochrane-oversikter er systematiske oversikter der det er samlet og vurdert  tilgjengelig forskning. I denne oversikten var spørsmålet: Hva er effekten av e-sigaretter hos personer som røyker? I artikkelen i Sykepleien gjengis resultatene slik:

Forfatterne av Cochrane-oversikten gjorde et søk i aktuelle forskningsdatabaser i januar 2020 og fant 50 studier, hvorav 26 var randomiserte, kontrollerte studier med til sammen 12 430 personer. Dette er en oppdatering av en eldre oversikt.

Det er fortsatt 9% av befolkningen som er dagligrøykere og 10% som tar en røyk av og til.

Flere klarer trolig å slutte å røyke med e-sigaretter med nikotin sammenlignet med andre røykesluttiltak. Flere og større studier vil gi oss sikrere konklusjoner om uønskede effekter av e-sigaretter. Det viser en Cochrane-oversikt.

Resultatene fra denne studien viser:

  • blant personer som bruker e-sigaretter med nikotin, klarer trolig flere å slutte å røyke sammenliknet med å bruke nikotinerstatning.
  • det er muligens liten eller ingen effekt på uønskede eller svært uønskede effekter blant dem som bruker e-sigaretter med nikotin sammenliknet med nikotinerstatning.
  • blant personer som bruker e-sigaretter med nikotin, klarer trolig flere å slutte å røyke sammenliknet med å bruke e-sigaretter uten nikotin.
  • det er muligens liten eller ingen effekt på uønskede eller svært uønskede effekter blant dem som bruker e-sigaretter med nikotin sammenliknet med e-sigaretter uten nikotin.

Cochrane-oversikten ble også presentert på en større internasjonal konferanse den 3. desember 2020 (E-Cigarette Summit 2020). Jamie Hartmann-Boyce leder “Cochrane review of electronic cigarettes for smoking cessation”, som nå skal oppdateres månedlig. På konferansen presenterte hun hovedkonklusjonene fra studien og kommenterte det faktum at politikk-dokumenter fra ulike helseorganisasjoner ofte ikke er på linje med kunnskap fra forskning om de store helsegevinstene ved å bytte fra tobakksigaretter til e-sigaretter. Hun påpekte at argumenter ofte blir blandet sammen, og at man må være bevisst på hva man sammenlikner med. I denne oversikten ser man på effekten av å bytte fra tobakksigaretter til e-sigaretter. Det er lite relevant for en røyker å få vite at e-sigaretter trolig ikke er ufarlig. Den relevante kunnskapen er hvor skadelig det er sammenliknet med å røyke og sammenliknet med andre hjelpemidler, og hvor effektivt det er.