Ny medarbeider i Nikan

Vi ønsker Kristin Fissum velkommen som ny medarbeider!

Kristin er 50 år og bor i Orkland i Trøndelag sammen med sin samboer. Hun jobber i Bo- og miljøtjenesten i kommunen. Tidligere har hun jobbet både som avløser innen jordbruket og som sveiser, så vi har fått en kollega med variert erfaring.

Etter at Kristin selv begynte å dampe og oppdaget gjennom dampegrupper på Facebook at folk var opptatt av tobakksskadereduksjon, ble hun selv interessert i temaet og begynte å tilegne seg kunnskap om det. Hun ble etterhvert admin i Dampegruppa, noe hun fortsatt er.

Nikan ønsket Kristin med på laget fordi vi har observert hennes store engasjement og kunnskap. Vi spurte henne om det er noen sider ved arbeidet for tobakksskadereduksjon som interesserer henne spesielt. Hun skriver:

“Jeg er interessert i forskning om tobakksskader og tobakksskadereduksjon. Uten forskning kommer vi ikke videre, det trengs for å gjøre nikotinproduktene enda tryggere for oss forbrukere. Det er viktig å finne de positive og negative helseeffektener av nikotin, snus, damp og andre skadereduserende nikotinprodukter. Jeg vet at det finnes veldig mye dårlig forskning på dette området og synes det kan være vanskelig å skille godt gjennomført forskning i fra dårlig forskning, som ofte inneholder feil og mangler.  

Jeg er også interessert i at flest mulig røykere både i Norge og resten av verden skal bli opplyst om tobakksskadereduksjon, slik at røykere kan velge et mindre skadelig produkt om de ønsker det.

Jeg har også et ønske om at produktene skal bli tilgjengelige i land der det nå er forbudt med f.eks. damp og snus.” 

Hva er forventningene dine når det gjelder utviklingen innen skadereduksjon i Norge? Har du tanker om EUs tobakksproduktdirektiv(TPD)

“Norge somler veldig med å innføre TPD. Angående det har jeg litt blandede følelser. Jeg ønsker at nikotin til e-sigaretter skal bli lovlig å selge i Norge fordi tilgjengelighet gjør det lettere for folk å velge damp framfor røyk, og vi trenger en regulering for å sikre at de produktene vi får kjøpt er så trygge som mulig. Samtidig er det en del med TPD jeg ikke liker. Begrensning på størrelsen på tanker, begrensningen på størrelsen på flasker som inneholder nikotin og begrensningen på nikotinstyrken er blant de tingene. Nikotinstyrken på maks 20 mg/ml kan være for lav for storrøykere som ønsker å dampe, og det gjør at de i verste fall finner ut at damp ikke er noe for dem og fortsetter å røyke. At flasker som inneholder nikotin er begrenset til maks 10 ml gjør at det blir unødvendig mye plastsøppel og det fordyrer også innholdet. Når engang TPD blir innført i Norge kommer det til å bli avgifter. Jeg håper de ikke blir så høye at folk velger bort dampen pga. prisen.

Når det gjelder innføringen av TPD så håper jeg Norge ser til England fordi der har e-sigaretter blitt godt innarbeidet som et røykesluttprodukt og som et skadereduserende produkt for mennesker som ikke klarer å slutte med nikotin.

Danmark skal innføre forbud mot alle smaker unntatt tobakk og mentol, det diskuteres også i Nederland. Jeg er redd for at dette skal spre seg til flere europeiske land. Et smaksforbud gjør etter min mening e-sigaretter mindre attraktivt og gjør at flere velger å fortsette og røyke. Det kan også gjøre at folk som bruker e-sigaretter går tilbake til røyken. E-juice og aromaer med andre smaker enn tobakk kommer sannsynligvis til å dukke opp på et svart marked, slik det har gjort i enkelte stater i USA.

Reguleringer som nikotinstyrke, smaksforbud og flaskestørrelse er til for å beskytte barn og unge. Nå vet vi at det ikke er smakene som gjør at unge prøver e-sigaretter. Det er ungdommelig nysgjerrighet, og helt normalt. Men forskning viser at svært få unge bruker e-sigaretter fast og det er derfor ikke hold i et smaksforbud. Når det gjelder f.eks. flaskestørrelse har jeg mer tro på bedre barnesikring av flaskene og opplysning til dampere om at innholdet er farlig for barn. Men etter mitt inntrykk så er allerede de fleste dampere fullt klar over at nikotin skal oppbevares utilgjengelig for barn og de er flinke til det.

I EU, unntatt i Sverige, er det forbudt med snus. I Norge er snus uten tobakk forbudt. Dette er et forbud som burde ha vært opphevet fordi snus er mindre skadelig enn røyk og fordi snus er et godt hjelpemiddel for folk som ønsker å slutte og røyke. Men en negativ effekt er kanskje at mange som kanskje ikke hadde begynt å røyke, begynner med snus?»