Helsemoralisme, e-sigaretter og tobakksskadereduksjon

Foto: Bjørn Inge Bergestuen Gjengitt med tillatelse fra FRP

I sommer gikk Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun Gundersen ut i avisene og erklærte at det var for mange moralister i Helsedirektoratet som var til hinder for røykeslutt.

Til tross for at det allerede i desember 2016 ble bestemt at det skulle bli lov å selge e-sigaretter med nikotin i Norge er det fortsatt ikke innført. Åshild mener saken treneres og at det skyldes på EU og forsinkelser som Helse-og omsorgsdepartementet ikke har påvirkning på.
Bruun-Gundersen kjøper ikke argumentasjonen. Hun mener at det overhodet ikke er nødvendig å vente på EU og at forsinkelsene går på helsa løs. Hun mener det er absurd at helsemoralistene i Norge ikke vil tillate gode røykeavvenningsprodukter.

I kjølvannet av hennes uttalelser ble det en debatt hvor Nikan skrev 2 innlegg i Dagsavisen, samt et i Nettavisen om dette temaet.

Vi i Nikan ble nysgjerrige på en politiker som sto fram som en forkjemper for tobakkskadereduksjon og tok kontakt med Åshild som villig svart på noen spørsmål.

Vi ba henne fortelle litt om seg selv. Hun kunne fortelle at hun har yrkesbakgrunn fra anleggsbransjen, og jobbet i Nye Veier før hun ble valgt inn på Stortinget i 2017, men hennes politiske engasjement handler om å sikre Norges innbyggere mer valgfrihet. 

“Folk klarer faktisk å tenke selv og er i stand til å ta kloke og informerte valg på vegne av seg selv. Det gjelder på alle områder av samfunnet. Derfor er jeg medlem av Fremskrittspartiet og det er min grunnleggende ledesnor i politikken.”

På spørsmål om hvorfor hun valgte å engasjere seg og gå ut i avisene med  en sak som skaper lite engasjement blant politikere svarte hun at det burde jo være en åpenbar enkel sak. 

E-sigaretter kan ikke engang sammenlignes med vanlige sigaretter i skadepotensial. Når storrøykere står frem og forteller om hvordan livet har blitt så mye bedre etter at de byttet ut sigaretter med av e-sigarettene, så er jo det en seier for folkehelsen og den enkelte. 
Likevel tviholder Bent Høie på at det skal være forbudt? Han må snart ta innover seg at forbudslinjen ikke fungerer. Det er ikke alle som klarer å slutte med nikotin. 
Åshild mener at man for all del bør gi røykerne et bedre alternativ. 

Nikan stilte så spørsmål om hvordan hun mener politikken rundt tobakksskadereduksjon ideelt sett burde se ut i Norge, i tillegg til å få fortgang i salg av e-sigaretter med nikotin.

Til dette svarte Åshild at Fremskrittspartiet mener at avgiftene på tobakk må reduseres. I seg selv fører de ikke til lavere forbruk, men til at de som allerede er avhengige av tobakk og nikotin blir fattigere. Hun nevnte også at avgiftene kanskje bør differensieres, slik at det lønner seg å gå over på mindre skadelige produkter.
I tillegg mener hun at E-sigaretter ikke bør ha avgifter i det hele tatt. Smakstilsetninger må være lov og hennes parti måtte faktisk kjempe en stor kamp for å få beholde det. Fremskrittspartiet mener at Norge skal tillate nye nikotin- og tobakksprodukter som er beviselig mindre skadelige enn de vi allerede har på markedet. 
Åshild sier videre at i statsbudsjettet for 2021 foreslår de å tillate e-sigaretter med nikotin-og snus uten tobakk i tillegg til store avgiftskutt. Dette vil i sum være svært positivt for folkehelsen.

TIl slutt ba vi om noen tips til hvordan Nikan og andre forbrukerorganisasjoner som jobber aktivt for tobakksakdereduksjon bør gå fram for for å få politikere og helsebyråkrater til å lytte til oss.

Åshild var dessverre ikke særlig optimistisk på våre vegne. 

“Dere vil nok oppleve mange stengte dører hvis dere prøver å henvende dere til politikere og byråkrater i helsedepartementet. Fremskrittspartiet avholdt en høring på Stortinget for å få innspill til hvordan man kan regulere tobakkslovgivningen med mål om å redusere skadevirkninger. Til den høringen ønsket ingen andre politiske partier å delta, dessverre.”

Nikan retter en takk til Åshild som ønsker å bringe denne saken fram i lyset og for at hun tok seg tid til å svare på våre spørsmål.