Bengt Wiberg elsker snus i alle former og smaker og hygger seg med damp i helger og ferier. Han har patent på produktet «Sting Free» snus

Nikan intervjuet Wiberg, en svensk tobakkskadeforkjemper som er særlig kjent fra organisasjonen EU for Snus som du kan lese om her.

Intervjuet foregikk via zoom, mens han tilbrakte noen dager på hytta ved Uppsala. Wiberg er født i Linköping, men bor på vakre Lidingö rett utenfor Stockholm. Der bor han med sin familie som foruten hans kone Jane består av 3 barn og 6 høyt verdsatte barnebarn. Familie betyr alt for han.

Wiberg har studert økonomi og har arbeidet som økonomisjef i store byggeprosjekter i blant annet Sverige, Saudi-Arabia, Libya og Italia. De siste 15 årene før han gikk over til å utvikle Sting Free snus var han økonomisjef i Lidingö fylke. 

«Som 86-87 % av alle snusere i Sverige er også jeg en tidligere røyker. For 6 år siden, den gang 57 år gammel, oppsøkte jeg min tannlege fordi jeg hadde store problemer med tannkjøttet. Det sved og gjorde vondt å snuse. Jeg klarte ikke å slutte med snus og ville for all del ikke tilbake til røyk.»

Ideen om Sting Free snus begynte der og da å ta form. Det består av en membran på den ene siden av snusposen som skal forhindre at snusen svir og irriterer i tannkjøttet.

Han utviklet produktet og har fått patent i Sverige, Europa og USA. I USA har han mottatt en pris for innovasjonen, for å kunne gjøre det lettere for folk å bruke tobakkskadereduserende produkter som f.eks snus. Wiberg kan fortelle at han foreløpig ikke har tjent en krone på produktet, hittil har det bare kostet penger og det har krevd langvarig dedikasjon og en stor porsjon utholdenhet. 

Vi spurte Wiberg hva som gjør ham så glødende opptatt av snus som skadereduserende produkt.

Han forteller at i tillegg til at han selv elsker snus i alle varianter, er det et produkt som er langt mindre skadelig enn røyk og det plager ingen rundt deg. Det finnes en rekke forskningsresultater som viser at snus er et skadereduserende produkt i forhold til røyk.

I 2017 var det en artikkel i The Lancet hvor man hadde gjennomgått forskning på alle døds- og sykdomsårsaker i verden de siste 26 år. Her ble det konstatert at svensk snus ikke øker den relative risikoen verken for kreft eller eller andre alvorlige sykdommer. 

The Global Burden of Disease Study viser at svenske kvinner røyker mer enn svenske menn, noe som er uvanlig da det i alle andre land er en overvekt av menn som røyker. Svenske menn har sluttet å røyke og snuser istedenfor. I Sverige har det i over 200 år vært tradisjon at det først og fremst er menn som snuser og ikke kvinner.

Wiberg sier at dette er i motsetning til Norge, hvor andelen av kvinner mellom 16 og 24 år som røyker er redusert til ca 1%, noe som må være omtrent verdensrekord. I år 2000 var andelen 30%. Dette har antagelig sammenheng med at det er mer vanlig at unge norske kvinner snuser.

Han har noen motivasjonsfaktorer som gjør at han ønsker å fortsette å jobbe for tobakksskadereduksjon. Han sier selv at han er nikotinist, han bruker damp i helgene for ekstra kos og snuser daglig.

Wiberg er av den oppfatning at alle metoder for å slutte å røyke er gode metoder. Det er 40-50 millioner mennesker som har funnet veien bort fra livsfarlig røyk ved hjelp av snus, damp eller andre mindre skadelige nikotinprodukter. Han sier at gleden av daglig å kommunisere med venner som bruker snus eller damp eller på andre vis arbeider for tobakksskadereduksjon er stor. I hele sitt voksne liv har han aldri hatt så mange gode venner som nå. Han nevner spesielt EU for Snus, menn og kvinner, voksne fra over 100 land, og det eneste de har felles er at de nesten alle har funnet en vei vekk fra røyk via snus. De er gode venner som alle har sluttet ved hjelp av skadereduserende nikotinproduker.

Hvert menneske vi klarer å få til å slutte å røyke er en seier. Min kone røyker, men har lovet meg at når min oppfinnelse kommer ut i butikkene skal hun gjøre et seriøst forsøk på å slutte.

På spørsmål om hvordan han ser for seg at vi skal oppnå et røykfritt samfunn svarer Wiberg at det viktigste er at verdens regjeringer blir oppmerksomme på vitenskapen. 

Aaron Biebert har produsert en dokumentar som heter You Don’t Know Nicotine og Wiberg sitt håp er at denne kan opplyse verden om at det ikke er nikotin, men selve røyken som er farlig.

FDA (det amerikanske Food and Drug Administration) godkjente for et år siden 8 sorter snus som skadereduserende tobakksprodukt, og denne sommeren har de godkjent IQOS (heat not burn/oppvarmet tobakk) i samme klassifisering.

FDA har gjennomgått tusentalls dokumenter og studier. Wiberg mener at det ikke er enkelt å få denne godkjenningen. Andre regjeringer og WHO må begynne å ta til seg vitenskapelig fakta på samme vis.

Dessuten mener han at nikotinprodukter bør beskattes i forhold til relativ risiko. Røyk må skattlegges høyest, og snus og damp etter den relative risikoen.

Røykere blir stigmatisert. Istedenfor å bare komme med forbud etter forbud bør man opplyse folket og gi dem alternativer til røyk.

Bengts Wibergs små barnebarn kan teoretisk sett se reklame på reklame for nikotinprodukter som Nicorette tyggegummi og plaster, men reklame for damp eller snus kan ikke vises. Det er nøyaktig samme type nikotin i det. «Det gode og det dårlige nikotinet». Selvfølgelig ønsker han ikke at noen skal starte med nikotin om de ikke bruker det fra før.

Men det finnes så mange dårlige vaner. Jeg er for tykk, jeg mosjonerer ikke daglig. Jeg drikker alkohol en gang i blant og jeg bruker snus og litt damp. Så det er vanskelig å være det perfekte menneske. Vi må erkjenne at de 1,1 milliarder mennesker i verden som røyker – de gjør det ikke for «å jävlas» med verdens regjeringer, de gjør det fordi det er en vane det er vanskelig å komme seg ut av.

«Det beste er naturligvis å mosjonere, bare spise vegetarkost, ikke snuse, ikke drikke alkohol og så videre, men livet blir da litt vanskeligere å leve. Jeg tror vi alle er menneskelige. Og takk for det.»

Slik som 3 av medarbeiderne i Nikan har også Wiberg fått stipend fra Tobacco Harm Reduction Scholarship.

Hans prosjekt kalles  Snusrevolution.org. og er et  samarbeide mellom Sverige og USA. Hans kollega heter Mike McGrady og er fra Colorado. De lager en internasjonal snuspodcastserie, hvor de hittil blant annet har intervjuet dr. Konstantinos Farsalinos om en pågående svensk studie om snus, nikotin og Covid-19.

Han finner dette interessant og sier at: 

«Farsalinos har allerede konstatert at røykere er mindre representert blant Covid-19 pasienter enn ikke-røykere, men vi vet jo alle at røyk er livsfarlig, kan det da være at nikotinet i seg selv som også finnes i snus kan gjøre risikoen for å få Covid-19 betydelig mindre?»

Det er det de svenske forskerne på Senter for epidemiologi og samfunnsmedisin i Stockholm ser på nå. Wiberg har fulgt studien siden oppstart i slutten av mai og vil fortsette å følge nøye med på dette.

Han forteller at han nettopp mottok en rapport fra professor Rosaria Galanti, som leder studien. Hun kan fortelle at arbeidet pågår og at de har til hensikt å ha et møte med styringsgruppen for prosjektet om en måned for å vurdere om metoder og resultater opprettholder den nødvendige kvaliteten. Wiberg gjetter på at verden vil få høre resultatet av dette møtet i slutten av november

«Kort sagt tror vi som lager denne podcasten at damp og snus kan bli mer enn at 1+1 er 2 om vi samarbeider og informerer den øvrige verden om hvordan vi har lykkes med røykeslutt.»

Wiberg sier videre at den største utfordringen for tobakksskadereduksjonssaken framover er at verken EU eller WHO er villige til å ta til seg vitenskapelige fakta. Vitenskap er ikke like sexy som fake news og fake science. Noen jukseforskere finner noe som er usannsynlig og aviser blåser det stort opp. Forskere må bli bedre på å formidle resultatene sine på et mer populært sett.

De burde få hjelp av journalister til å formidle budskapet sitt på en måte som gjør det interessant og lettlest for den vanlige leser.

Jeg ønsker å se «tolker» som kan si på en enkel og lettfattelig måte: HER er forskningen, og DETTE er hva det betyr for menneskeheten»

Avslutningsvis spør vi Wiberg om han har noen tanker om hva Nikan kan gjøre bedre.

Til det sier han at han synes vi har gjort et godt stykke arbeid, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Dere er meget aktive på twitter, «blogger» osv. Bare fortsett å fortell om alternativer til røyk. «Just do what you do best».