Forskningsprosjekt: Hvordan vil lovendringer påvirke damperes hverdag?

Vi oppfordrer alle dampere til å delta i en spørreundersøkelse som gjennomføres av Helene Berg i Nikan. Seniorforsker Karl-Erik Lund ved Folkehelseinstituttet uttaler at han mener undersøkelsen vil frambringe svært nyttig informasjon, og at det er spesielt verdifullt at den er utformet fra et brukerperspektiv.

Ved å delta kan du bidra til mer kunnskap og samtidig vinne 3000 kroner. Følg denne lenken til undersøkelsen.

I 2016 vedtok Stortinget å oppheve forbudet mot salg av nikotinholdig e-væske i Norge, og implementere EUs tobakksproduktdirektiv (TPD). Dette har ennå ikke skjedd. Den siste informasjonen fra helsemyndighetene er at endringene trolig vil tre i kraft i 2021.

Mange dampere har sett fram til at den nye loven trer i kraft, siden det blir mulig å kjøpe e-væske med nikotin åpent og lovlig i alle dampebutikker, og det blir også bedre sikkerhet på grunn av kontroll av produktene. En del er samtidig bekymret, siden TPD også inneholder restriksjoner – blant annet på flaskestørrelser og styrke. Dessuten er EU inne i en prosess med å revidere TPD, og det kommer urovekkende nyheter fra mange land. Flere vil for eksempel også begrense mulighetene for ulike smaker, og avgifter/skattlegging av dampeprodukter er et hett tema i mange land.

Seniorforsker Karl-Erik Lund ved Folkehelseinstituttet uttaler til Nikan at dagens forbud mot nikotinholdige e-sigaretter ikke lar seg forsvare verken etisk eller vitenskapelig. 

Forbudet fratar røykere mulighet til skadereduserende bruk av nikotin. Forbudet betyr jo ikke at “problemet” forsvinner, men det innebærer isteden at vi fratar oss selv muligheten til helt nødvendig produktregulering. Under et forbud er forbrukersikkerheten svak. Når EUs produktdirektiv endelig innføres i Norge vil det bety at vi får et regulert salg av forhåndsgodkjent e-væske. Utformingen av lovverket vil avgjøre hvor attraktivt røykerne vil finne e-sigaretter. Vi har en historisk mulighet til å legge til rette for et skadereduserende produktskifte. Jeg håper ikke politikerne skusler dette til, sier Lund.

Karl Erik Lund, seniorforsker Folkehelseinstituttet

Vi må altså anta at TPD kommer i Norge, selv om det nå er vanskelig å si nøyaktig når. Vi vet heller ikke hvordan de enkelte bestemmelse blir. Dette vil ha stor betydning for norske dampere, av flere grunner: 

  • Blir det dyrere å dampe, og hvor dyrt? 
  • Blir det mulig å få kjøpt den styrken man ønsker for å holde seg borte fra røyken, og de smakene som gjør at damping er attraktivt? 
  • Vil befolkningens holdninger endres og kunnskapen øke når det blir lovlig?

Helene Berg i Nikan har satt igang et prosjekt for å undersøke hvilken betydning regelverket vil få i praksis. Hun har fått et stipend fra organisasjonen Knowledge – Action – Change (KAC), en organisasjon som jobber med skadereduksjon. Dette innebærer at hun får veiledning fra en internasjonalt anerkjent forsker, og økonomisk støtte.

Vi har spurt henne om hva som er bakgrunnen for å gjennomføre denne undersøkelsen.

Jeg er selv en damper, og ser hvordan mange strever med å skaffe seg det de trenger av e-juice. Man kan kjøpe konsentrert nikotinbase fra utlandet og blande selv, eller kjøpe ferdig juice fra utlandet, men det er flere som strever med dette. Mange føler seg tvunget til å kjøpe ulovlig for å kunne holde seg unna røyk. Dette er ingen god situasjon, og det kan hindre flere i å gå over fra røyk til et mye tryggere produkt. 

Helene Berg

Kan ny lovgivning bidra til at flere går over fra røyk til damp/e-sigaretter?

Jeg ser klart fordeler med at det blir lovlig å selge nikotinholdig e-juice i Norge, og at det blir regulert. Men jeg frykter også at det skal bli dyrere og mindre attraktivt på andre måter, sånn at det faktisk blir færre som ønsker å kutte røyken til fordel for å dampe. En streng regulering kan dessuten føre til at flere dampere kjøper på det svarte markedet. Jeg mener at det er viktig å dokumentere hvordan lovverket faktisk vil slå ut, sier Berg.

Berg forteller at planen er å gjenta den samme undersøkelsen etter at TPD er innført. Da er det mulig å se hvilke konsekvenser regelendringene har fått, for eksempel:

  • Er det noen som har sluttet å dampe, og hvorfor?
  • Har noen måttet begrense hvilke smaker eller hvor sterk nikotin de bruker?
  • Har regelverket ført til at dampere har økt eller redusert bruken av andre nikotinprodukter?
  • Har det blitt dyrere å dampe, og hvor stor betydning har det?
  • Hva slags endringer ser vi i hvordan dampere skaffer seg e-juice med nikotin?
  • Har folk rundt oss endret oppfatninger om damp?

Karl-Erik Lund ved Folkehelseinstituttet mener undersøkelsen vil frambringe svært nyttig informasjon:

Den uheldige distansen som helsesiden har inntatt til brukerne medfører at vi mister verdifull livserfart kunnskap. Innen tobakks- og nikotinfeltet er det en ovenfra-og-ned-holdning som ikke gjenfinnes på andre områder. Det fine med denne undersøkelsen er at den er designet fra et brukerperspektiv. Jeg håper responsen blir god og ser fram til resultatene, sier Lund.

Undersøkelsen har nå vært på lufta i 2 uker og har ifølge Berg fått overveldende respons. I løpet av den første uka kom det inn over 400 svar, med deretter har det stoppet litt opp. Berg tror at de som har dampet en stund, og vet hvor stor betydning lovverket har, var raske til å svare, men at mange mer ferske dampere kanskje ikke tror at undersøkelsen er så relevant for dem.

Nikan vil derfor oppfordre flere nye (og gamle) dampere til å svare! 

Alle som svarer blir med i trekning av to gavekort på 3000 kroner. Vinnerne vil bli trukket i god tid før jul, for de som har lyst til å bruke pengene til julegaver.