Moralisme, og å sette sårbare grupper opp mot hverandre i folkehelsesammenheng

I Dagsavisen mandag 13. juli kunne vi lese at FrPs helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen  mener at det er for mange moralister i Helsedirektoratet. 

Bakgrunnen for uttalelsen er at det fortsatt ikke er tillatt å selge e-sigaretter med nikotin i Norge, til tross for at Stortinget allerede i desember 2016 bestemte at dette skulle bli tillatt.

Første nestleder Stortingets helse- og omsorgskomité, Kjersti Toppe (SP) er derimot av en helt annen oppfatning. Hun mener det ikke haster og at det er mange andre folkehelsesaker  det er viktigere å pushe på i EU-systemet.

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/frp-topp-mener-moralister-i-helsedirektoratet-hindrer-roykeslutt-1.1742296

Nikan skrev et innlegg til Dagsavisen og fikk tilbakemelding om at de kunne ta inn en forkortet utgave.

I dagens utgave av Dagsavisen har vi skrevet følgende:

Moralisme og å sette sårbare grupper opp mot hverandre i folkehelsesammenheng

Nikan er en allianse for røykfri nikotinbruk. Vi jobber for bedre folkehelse og livskvalitet ved hjelp av skadereduserende produkter for nikotinavhengige.
Frps helsepolitiske talsperson, Åshild Bruun-Gundersen uttaler til Dagsavisen 13. juli at det er for mange moralister i Helsedirektoratet som skylder på EØS for å trenere innlemmelsen av tobakksdirektivet i EØS-avtalen. Allerede i 2016 ble det vedtatt at det skulle bli lov å selge e-sigaretter med nikotin i Norge.

Årlig dør over 6000 mennesker i Norge grunnet røykerelaterte sykdommer.
Å lese at Kjersti Toppe i SP, første nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomite, mener at det ikke haster med å starte salget av e-sigaretter med nikotin i Norge er skremmende. Hun nevner ny-rekruttering av ungdom som et faresignal, men i den senere tid har det kommet mange nye undersøkelser som viser at ungdom nå mener det er barnslig og uinteressant med damp.


I februar kunne vi lese i ABC nyheter at Toppe tok til orde for en ekstrarunde på vedtaket om å tillate nikotinholdige e-sigaretter. Karl Erik Lund ved FHI sier røykere ofte føler seg forfulgt, og de kan ha en fluktrute fra tobakken som er livreddende ved å bytte til e-sigaretter.

I følge Public Health England er e-sigaretter sterkt skadereduserende.

Toppe mener det er viktigere å pushe på EU-systemet når det gjelder innholdsmerking og advarselsmerking av alkohol enn å ta tak i systemet for å få  gjennomført en lov som kan føre til redusert tradisjonell røyking.


Ta i bruk det gode verktøyet vi har i disse skadereduserende nikotinprodukter som e-sigaretter er nå, sørg for god informasjon og se til at brukeren får trygge produkter på det norske markedet. Nikan mener det er et bedre virkemiddel enn stadig flere advarsler, forbud og forskrifter i arbeidet med tobakksskadereduksjon. 

Det som er meget betenkelig ved Toppes uttalelser er at hun setter folkehelsesaker opp mot hverandre. Hun skriver at det er viktigere å pushe på EU-systemet når det gjelder innholdsmerking og advarselsmerking av alkohol enn å ta tak i systemet for å få  gjennomført en lov som kan føre til redusert tradisjonell røyking. 


Nikan finner det sterkt kritikkverdig at helsepolitikere setter sårbare grupper i samfunnet opp mot hverandre. Det er et dårlig signal å sende at alkoholrelaterte sykdommer rangerer høyere på prioriteringslisten enn røykerelaterte skader og dødsfall.

Vi oppfordrer til å bruke de verktøyene vi har i skadereduserende nikotinprodukter som e-sigaretter, å sørge for god informasjon og å se til at brukeren får trygge produkter på det norske markedet.

.