Beslutningstagere lukker øynene for helseeffekten av tobakkskadereduksjon, kan de våkne når de ser kostnadseffektiviteten?

Dr. Alex Wodak er tidligere lege og direktør for Alkohol- og medisinaltjenesten ved St Vincent’s Hospital i Sydney, Australia. Han er nå pensjonert, men sitter som president for den australske medisinske lovreformstiftelsen hvor han jobber som frivillig.

Wodak er en viktig forkjemper for reformer i narkotikalovgivningen.

Alex Wodak var president i International Harm Reduction Association.

Han har vært interessert i tobakksskadereduksjon siden 1992, de senere år også som aktiv forkjemper på fronten.

Her er en oppsummering av Wodak sitt innlegg på GFN online 2020:

Hvordan investering i skadereduksjon kan gi et betydelig utbytte for helse og sosialt miljø.

Hva slags utfall kan forventes ved mangelfull innsats for skadereduksjon?

  • Dødsfall
  • Sykdom
  • Kriminalitet
  • Korrupsjon
  • Vold

Wodak gikk gjennom den betydelige  kostnadseffektiviteten de kunne vise til i Australia ved de gjennomprøvde metodene for skadereduksjon. Han snakket her også om skadereduksjon innenfor narkotika, alkohol og seksuell atferd.

Han fortalte om hvordan små grep som bilbelter og  tiamin (et vitamin b preparat) kan medføre stor reduksjon i antall alkoholskader.

Om  hvordan informasjon og kondomer gir nedgang i seksuelt overførbare sykdommer.

Han gikk deretter over til å snakke om kostnadseffektiviteten ved tobakksskadereduksjon.

Wodak forteller:

 Det er en kjent sak at NRT (tyggegummi,plaster, spray etc.  er høyst kostnadseffektivt for samfunnet, selv om disse produktene ikke har så god effekt på røykesluttraten.

Deretter snakket han om produkter som snus, damp og heat not burn. Dette er produkter som beviselig er mer effektive for røykeslutt.  Produktene er billigere for forbrukeren enn sigaretter, noesom gjør det mer attraktivt. I tillegg er dette  produkter som forbrukeren betaler fullt ut selv, det er derfor en sluttemetode som ikke går utover andre skattebetalere. 


Konklusjon:

Skadereduksjon er generelt billig og utrolig effektivt.

Det er kostnadseffektivt.

Vil en beskjeden investering i tobakkskadereduksjon gi en  betydelig helse og miljøgevinst: Et rungende JA!