Europeisk forbrukerorganisasjon utgir manifest på vegne av millioner av tidligere røykere

ETHRA (European Tobacco Harm Reduction Advocates) er et europeisk nettverk av organisasjoner som kjemper for skadereduksjon på tobakksfeltet. Vi består i dag av 21 forbrukerorganisasjoner i 16 europeiske land, og  Nikan er blant de som har vært medlem siden oppstarten i september 2019. Vi offentliggjør nå et manifest hvor vi krever rettigheter for brukere av tryggere nikotinprodukter.

Manifestet er skrevet på vegne av 27 millioner forbrukere i hele Europa, som har sluttet å røyke ved hjelp av tryggere produkter, som for eksempel  e-sigaretter og snus. I forkant av verdens tobakksfrie dag etterlyser vi at politikere og beslutningstakere anerkjenner fordelene med tobakksskadereduksjon.

Skadereduksjonsprodukter som e-sigaretter og snus fungerer som en vei ut av sigarettrøyking for millioner av europeere. Likevel blir forbrukernes tilgang til slike produkter truet eller hindret over hele kontinentet. Vi utgir nå ETHRA-manifestet, et dokument som er skrevet av forbrukere for å fremme hensiktsmessig regulering av innovative løsninger for mennesker som ønsker å fortsette å bruke nikotin i langt tryggere former enn røyketobakk. Manifestet er også skrevet på vegne av mange røykere som i framtida kan klare å slutte ved å bytte til slike produkter.

Tobakksskadereduksjon handler om folkehelse og evidensbasert politikk, som er utformet for å minske de negative sosiale og/eller fysiske konsekvensene ved røyking. Perspektivet gir støtte til bruken av nye nikotinprodukter og forskning på sikkerheten og effekten av disse.

De 21 partnerne i ETHRA – som representerer millioner av forbrukere i 16 land – oppfordrer EU, WHO og Europas regjeringer til å ta hensyn til disse viktige prinsippene når de utformer sin politikk:

Tobakksskadereduksjon står overfor mange utfordringer i Europa. EUs Tobakksproduktdirektiv (TPD) blir nå revidert, og WHOs konferanse om Rammekonvensjonen om forebygging av tobakksskader (Conference of the Parties) avholdes i Nederland neste år. Forbrukere frykter at begge organisasjonene er i ferd med å implementere politikk som hindrer framgangen for tryggere nikotinprodukter. Slike produkter har hatt en betydelig gunstig innvirkning på millioner av europeeres liv.

ETHRA er opptatt av at politiske virkemidler som for eksempel å forby smaksstoffer i mindre skadelige produkter, eller begrense folkeopplysning om langt sikrere alternativer til brennbar tobakk, blir vurdert av beslutningstakere basert på mer enn dårlig informert ideologi og håndplukket forskning. 

Utgitt på vegne av European Tobacco Harm Reduction Advocates

“Regulators should be aware of the overwhelmingly beneficial effect of reduced risk nicotine products to attract smokers away from lit tobacco.  Smoking rates in countries which regulate alternative nicotine products sensibly have collapsed, yet consumers are constantly fighting against public health organisations who seem to favour an ill-informed precautionary approach which can only perpetuate smoking and protect the most harmful nicotine delivery system of all, the cigarette.”


Rob de Lange, ACVODA, en nederlandsk forbrukerorganisasjon

“Tobacco harm reduction has been an unprecedented success story in enlightened European states, yet the EU and the WHO appear eager to wind back the clock and impose harsh and ill-conceived restrictions on products which are saving lives.”


Peter Stigaard, DADAFO, den danske dampeforening

Nikan oppfordrer også norske myndigheter til å lytte til forbrukernes stemme! Verdens tobakksfrie dag er en god anledning til å lytte til de som ikke hadde vært røykfrie i dag hvis det ikke var for skadereduksjons-produkter, og de som ikke klarer å slutte å røyke fordi de ikke får tilgang til gode alternativer. En kunnskapsbasert politikk vil anerkjenne at nikotinbruk i trygge former gir en stor helsegevinst for røykere.

Her finner du den norske oversettelsen av ETHRA-manifestet.

På ETHRAs hjemmeside finner du manifestet på alle ETHRA-partnernes språk.