Nikan-medarbeidere får stipend

Nikan har den glede å offentliggjøre at tre av våre medarbeidere har fått stipend fra Tobacco Harm Reduction Scholarship Programme 2020: Yvonne og Bjørn Are Johnsen for å videreutvikle informasjons- og veiledningsaktiviteter og Helene Berg for å gjennomføre en undersøkelse om virkninger av reguleringer på bruk av e-sigaretter.

Stipendet gir oss en utrolig mulighet til å få til mer på skadereduksjonsfeltet!

Tobacco Harm Reduction Scholarship Programme forvaltes av organisasjonen Knowledge Action Change (K-A-C), og formålet er å skolere stipendiatene i teori og praksis knyttet til tobakksskadereduksjon. De som får midler får veiledning fra en mentor, og skal delta på konferansen Global Forum on Nicotine i Warszawa i juni. På konferansen skal de legge fram og diskutere prosjektplanene med lederne av stipendprogrammet, og ellers delta i det vanlige programmet.

Formålene med Tobacco Harm Reduction Scholarship er:

  • Å bygge opp forskningskapasitet innenfor tobakksskadereduksjon
  • Å utvikle og fremme bevisbasen
  • Å øke bevisstheten om forskning og implikasjonene for folkehelsepolitikk
  • Å gjøre forbrukere i stand til å ta informerte valg om for egen helse
  • Å forbedre iverksettingen og forståelsen for tobakksskadereduksjon

Du kan lese mer om stipendet her.

Om prosjektene

Til tross for at det var mange søkere i år ble altså begge søknadene fra Nikan-medarbeiderne innvilget, noe vi er svært stolte av og glade for!

Yvonne og Bjørn Are har fått støtte til å videreutvikle de informasjons- og veiledningsaktivitetene de allerede i dag gjør innenfor Nikan. Formålet er å bidra til at flere røykere velger mindre skadelige alternativer, og at kunnskapsnivået om skadereduksjon både i befolkningen og blant politiske myndigheter blir høyere.

De  forteller:

– Vi søkte om stipend for å kunne gjennomføre informasjons- og veiledningsaktivitetene våre mer effektivt, og nå ut til et større publikum. Vi har både kompetanse og en sterk motivasjon, og har fått til mye, men aktivitetene blir begrenset av tid og ressurser.
– Nikans medarbeidere bruker en stor del av sin fritid for å kunne gjennomføre de aktivitetene vi allerede gjør. Det er tiden som er begrensningen vår.

Prosjektstøtten skal gå til aktiviteter som å kunne delta på møter i arbeidstiden, ha stand på arrangementer, skrive kronikker og artikler, betale for oversettelser og delta på kurs.

– Vi gleder oss til igjen å delta på GFN (Global forum on Nicotine) i Warszawa i juni. Det er alltid en mengde nyttig lærdom og informasjon som vi kan bruke i vårt videre arbeid for Nikan. Det er hektisk å være tilstede på konferanser, og i år blir det ekstra tett program med tanke på at vi i tillegg skal bruke mye tid på prosjektarbeidet i forhold til stipendet vi har vært så heldige å få. Vi gleder oss både til konferansen og det å få jobbe videre innenfor tobakksskadereduksjon framover.

Helene kan fortelle at hun vil gjennomføre en spørreundersøkelse blant dampere før og etter implementeringen av TPD (EUs tobakksproduktdirektiv). Dette har så vidt vi vet ikke blitt gjort før i noen land der TPD har blitt innført. Implementering av TPD innebærer en unik mulighet til å undersøke effekten av lovgivning på forbrukernes atferd. Undersøkelsen kan gi ny kunnskap om hvordan lovreguleringer påvirker tilgjengelighet, synlighet, anerkjennelse og pris på et skadereduserende produkt, og derigjennom kjøpsatferd og brukeratferd. 

– Jeg håper at denne undersøkelsen kan gi nyttig kunnskap til myndigheter og forkjempere for tobakksskadereduksjon. TPD kan gi både positive og negative effekter sett fra et skadereduksjonsperspektiv, og det er viktig å få informasjon om hvordan det slår ut.

– Stipendet gir en utrolig mulighet til å få gjennomført undersøkelsen, og jeg gleder meg til å kunne utvikle kompetansen min innenfor tobakksskadereduksjon via mentorordningen!

Når undersøkelsen er utformet, vil den legges ut blant annet på Facebook-gruppa Dampegruppa, som har nesten 13 000 medlemmer. Helene håper at flest mulig vil svare, slik at prosjektet får best mulig kvalitet.