Ny studie viser god effekt av å bytte til damp for røykeslutt

Nikan kom over en artikkel i Planet of the Vapes som beskrev en studie utført av Konstantinos Farsalinos, Eleni Diamantopoulou og Anastasia Barbouni. 

Studien er publisert i Springer Link 11. januar 2020. SpringerLink er en online samling av over 1200 tidsskrifter og 25 bokserier utgitt av Springer som dekker en rekke emner innen blant annet naturvitenskap, samfunnsvitenskap.

Dr. Konstantinos Farsalinos er hovedforfatter av en artikkel som beskriver bruksmønstre og selvrapporterte helseforandringer for dampere. Sammen med Diamantopoulou, Barbouni, Merakou og Lagiou, så han på et tilfeldig utvalg av kunder i greske dampe-butikker.

Teamet representerer University of West Attica, National School of Public Health, Onassis Cardiac Surgery Centre og University of Patras. Arbeidet, «Mønstre for bruk av e-sigaretter, biokjemisk bekreftet røykestatus og selvrapporterte endringer i helsetilstand», ble publisert i tidsskriftet Internal and Emergency Medicine forrige uke.

Teamet skriver: «Den økende populariteten til e-sigaretter har vært et kontroversielt folkehelsespørsmål. Det diskuteres mye om e-sigaretter representerer en del av løsningen på røykeproblemet brukt som en strategi for å redusere risiko, eller om de ganske enkelt tiltrekker ikke-røykere, og kan øke sjansen for å starte røyking. ”

De mener at undersøkelser av dampere viser høye røykesluttrater, men at forskningen ofte er preget av «selvutvelgelsesskjevhet» og «ikke rekrutterer representative utvalg av alle forbrukere». Derfor hadde de som mål å gjennomføre en «virkelig verden» -studie for å utelukke unøyaktig egenrapportering om røykestatus.

Teamet valgte tilfeldig 14 dampe-butikker i Athen fra en liste på 132. Butikkene gikk med på å delta og forskere besøkte butikkene tre til fire ganger per uke, hvert besøk varte i 3-4 timer. I stedet for å spørre hver kunde, ble bare hver tredje valgt.

Totalt 314 kunder ble bedt om å besvare en spørreundersøkelse, der de ble spurt om tidligere røykemønstre, e-sigarettbruk, endringer i helse og eventuelle bivirkninger. 

Røykestatus på undersøkelsestidspunktet ble bekreftet ved å måle karbonmonoksidinnholdet i utpust. 

Undersøkelsen fant:

  • 98,0% av deltakerne var røykere før de begynte å dampe. 
  • Bare 3 deltakere (1,0%) sa at de aldri hadde røykt før.
  • 285 (92,2% av alle deltakere) var tidligere dagligrøykere.
  • 18 (5,8%) hadde vært sporadiske røykere.
  • Dagligrøykerne hadde hatt et gjennomsnittlig forbruk på 25 sigaretter per dag.
  • 18 deltakere (5,8%) hadde prøvd å slutte å røyke ved å benytte seg røykesluttkurs.
  • Halvparten hadde forsøkt å slutte å røyke uten bruk av medisiner eller andre hjelpemidler.
  • De fleste deltakerne (94,0%) rapporterte at de trodde det ville være vanskelig eller veldig vanskelig å slutte å røyke før de oppdaget damp. 

Studien fant at nesten alle kundene var røykere ved overgang til e-sigaretter, mens flertallet nå var hyppige (daglige) e-sigarettbrukere og ikke lenger røykere, noe som ble bekreftet av karbonmonoksidnivået. Så mange som 70% av de som røykte før de begynte å dampe hadde nå et karbonmonoksinnivå som var lavere enn den grensen forskerne brukte til å identifisere røykere.

De fleste som deltok brukte 3. generasjonsutstyr og de brukte ikke tobakkssmak. Gjennomsnittsforbruket var på 5 ml daglig.

De fleste deltagerne opplevde helsefordeler i form av økt treningskapasitet, samt bedre lukte og smakssans. Den vanligste bivirkningen var hoste og irritasjon  i halsen. 

E-sigarettbruk blant ikke røykere hører til sjeldenhetene og ingen av deltagerne startet opp med røyk i ettertid.

Gateway-myten blir ofte utpekt som en grunn til å legge restriksjoner på  damp, men denne studien finner altså at det lille mindretallet av kunder som ikke røykte før overgang til e-sigaretter fremdeles var røykfrie på undersøkelsestidspunktet. Funnene virker betryggende i forhold til bekymringene om at e-sigaretter kan appellere til ikke røykere. 

Teamet konkluderte med: «Denne undersøkelsen av et tilfeldig utvalg av voksne kunder i dampe-butikker i Athen viste at de aller fleste var nåværende og tidligere røykere, og de fleste av dem klarte å slutte å røyke etter bytte til e-sigarettbruk. Studien klarte ikke å identifisere gateway til røyking for det lille mindretallet av kunder som aldri hadde røykt eller hadde sluttet å røyke før de begynte med e-sigaretter. Det ble rapportert helsemessige fordeler og begrensede bivirkninger, noe som kan være en motivasjon for vedvarende e-sigarettbruk. Studien indikerer at bruk av e-sigaretter i Hellas er positivt for folkehelsen, noe som er i samsvar med en nylig publisert populasjonsstudie. ”

Kilde: «Mønstre av bruk av e-sigaretter, biokjemisk bekreftet røykestatus og selvrapporterte endringer i helsetilstand»