Årsberetning for 2019

2019 har vært et fantastisk år for Nikan. Vi har som en målsetting å spre korrekt informasjon om nikotin på en slik måte at det er lett å forstå. Dette er noe vi har jobbet mye med ved oversettinger og å gjøre tilgjengelig nyheter og forskning.

En annen målsetting er å bistå med likemannshjelp ved røykeslutt. Dette er også noe vi har jobbet mye med i året som har gått ved praktiske råd og lettlest informasjon. Vi vil takke alle som har bidratt med støtte, klapp på skuldra og donasjoner.