Ny bransjeorganisasjon for e-sigaretter: “Dette vil bety døden for det utvalget vi har i dag”

EUs tobakksdirektiv vil trolig bli innført i Norge i 2020, og myndighetene holder på å ferdigstille forskriften som vil regulere e-sigaretter. I begynnelsen av desember stiftet noen av aktørene på dampemarkedet foreningen ESBB – E-sigarettbedriftenes bransjeorganisasjon. Nikan tok kontakt med Michael Johnsen, representant for den nystartede foreningen, for å få informasjon om deres vurdering av ny lovgivning.

Stortinget vedtok i 2016 å oppheve forbudet mot salg av e-sigaretter med nikotin, idet det ble bestemt å implementere EUs tobakksproduktdirektiv (TPD). Utkast til forskrift var ute på høring samme år, og det ble sendt inn mange hundre høringsuttalelser. Det er flere ganger satt ny dato for når TPD skal implementeres, nå sist er det varslet at det kommer i 2020.

I november 2019 meldte Helse-og omsorgsdepartementet inn utkast til endringer i forskrift om innhold, merking og design av tobakksvarer, samt forskrift om e-sigaretter, til EU-kommisjonen. Det ble varslet om avvik fra TPD på flere områder. Nikan har tidligere omtalt disse, og vi så her flere positive sider ved forskriften. For eksempel vil e-sigaretter få unntak fra oppstillingsforbudet og det vil lempes på reklameforbudet ved salg via nettet.

På den kritiske siden finner vi imidlertid spørsmål knyttet til størrelsen på gebyrer og avgifter. Det ser nå ut til at departementet går inn for det samme høye nivået på gebyrer som var varslet i det opprinnelige høringsutkastet.

Følgende aktører stiftet ESBB: Dampoteket,
Kristiansand Damputstyr, Nosmoke, PGVG

Den 10. desember 2019 dannet flere aktører på det norske dampemarkedet en bransjeforening – ESBB (E-sigarettbedriftenes bransjeorganisasjon). De er svært bekymret, og viser i sin pressemelding til at ingen av høringssvarene fra 2016 er tatt til følge. Representant for ESBB, Michael Johnsen, uttaler til Nikan at foreningen har som mål å sette en stopper for lovforslaget, som de mener er svært uheldig.

– Dette er en helt unaturlig og lite gjennomtenkt skadereduserende tankegang. Vi som forhandlere og forbrukere kan i aller største grad være med på å påvirke kursen videre, men det fordrer at vi alle er villige til å hjelpe organisasjoner og frivillige som kjemper for at overformynderiet ikke kan gjøre som de selv finner best.

I pressemeldingen skriver dere at reguleringen vil gjøre det umulig å forhandle dampeprodukter i den form dere gjør i dag. Hva er grunnen til at dere mener det?

– Enkelt sagt er det registreringsavgiftene som vil bli døden for utvalget og mangfoldet vi opplever i dag. Vi mener at en stor del av suksessen til damping som røykesluttsmiddel nettopp ligger i at kunder kan finne et produkt som de mener passer til sitt dampemønster.

Fra utkast til ny forskrift om elektroniske sigaretter

Johnsen uttaler videre at ingen av de norske forhandlere har økonomisk ryggrad til å registere 2-3 tusen produkter. 

– Utvalget vil måtte bli ekstremt mye mindre enn hva vi ser i dagens marked. Vi frykter også at det svarte markedet vil blomstre, med de negative konsekvenser det fører med seg.

– Vi som forhandlere mener bestemt at det som er lagt frem har som eneste mål å gi store tobakkselskaper tilgang med sine svært forenklede produkter, hvor leverandøren sitter med ett produkt for registrering og toppen fem smaker. 

Michael Johnsen – representant for ESBB

Mener dere at dampere og bransjen i Norge kommer dårligere ut sammenlignet med andre land som allerede har innført TPD? 

– I Sverige for eksempel er registreringsgebyret satt til tilsvarende 3000 NOK, hvilket hadde vært spiselig. Men det gjør at lekkasje for forhandlere i Norge vil eskalere til abnormale tilstander, da utvalget i Sverige vil være enormt mye større enn av vi kan vise til i fremtiden i Norge.

Red. anm:
Nikan har forsøkt å komme i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet for å få informasjon om status for forskriften, uten å lykkes. Vi vil holde våre lesere oppdatert.