Referat fra helsedirektoratets fagdag i tobakksavvenning


Andre Bendigtsen og Yvonne Johnsen fra Nikan var til stede på kursdag 30.10.19.
Dagen startet med en kort presentasjonsrunde hvor det ikke uventet viste seg at av 27 deltakere var 22 ansatte ved Frisklivssentraler, siden kurset var spesielt lagt opp til bruk av Frisklivssentraler.

Innledningsvis startet vi med å lytte til deler av Herman Engebergs podcast om motiverende intervjusamtaler. Etter en kort diskusjon om dette gikk vi over til neste tema for dagen.

Tobakk, tobakksavvenning og helse ved lege Astrid Nylenna, Helsedirektoratet.

  • Statistikk, politikk og tiltak
  • Nasjonale hjelpetilbud
  • Helseskader ved tobakk
  • Nikotinavhengighet og nikotinabstinens
  • Legemidler ved røykeslutt

Mye av dette var kjent stoff for oss, men det er alltid fint å få en repetisjon, samt en bekreftelse på at informasjonen vi gir videre fortsatt er gjeldende.  

Det er f.eks. fortsatt ingen spesifikke anbefalinger om hva som fungerer best av å slutte brått med røyk eller trappe gradvis ned, dette er helt individuelt.

Noen nye tips fikk vi selvfølgelig også. 

Det viktigste vi fikk ut av denne sesjonen var at Helsedirektoratet er underlagt svært strenge regler for hva de kan anbefale for røykeslutt. Det kreves en rekke kvalifisert forskningsstoff som viser effekt, nytte og skadereduksjon av produktet. Imidlertid ble det ved flere anledninger understreket at vi som veiledere fritt bør anbefale også snus og e-sigaretter som skadereduserende produkter til røykeslutt.

Også på dette kurset fikk vi høre at det er alt for få som bruker hjelpemidler ved røykeslutt, og at det brukes over for kort tid.

Statistikken for å klare å slutte å røyke er ikke god. Det som virker for den ene kan fungere dårlig for en annen. Derfor mener vi i Nikan at det er viktig å informere om alle typer hjelpemidler som er tilgjengelige.

Etter lunsj var det igjen en liten snutt av podcasten til Herman Engeberg, før Heidi Myklemyr fra Frisklivssentralen i Modum hadde sitt innlegg:

  • Individuell veiledning: «Snakk om snus- og røykeslutt».
  • Tobakksavvenningskurs: «Tobakksfri».
  • Erfaringer og tips.


Mesteparten av dette er ikke noe Nikan kan bruke i sitt daglige virke, men om vi på sikt skulle være så heldige å få mulighet for å starte opp røykeavvenningskurs, vil det være meget nyttig for oss.

Det som viser seg å være statistisk helt klart, er at de som klarer best å holde seg røykfrie er de som får hjelp både i form av hjelpemidler og oppfølging, enten individuelt eller i grupper. 

Siste post på programmet var Sigvor Melve, PR-kontakt fra Helsedirektoratet.

Hun kom med noen nyttige tips og råd om hvordan vi skulle forholde oss til media om vi ønsket oppmerksomhet for våre saker hvis vi kjørte kampanjer, ønsket oppmerksomhet om spesielle saker osv. 

Helt på tampen av dagen fikk Nikan anledning til en samtale med to av kurslederne hvor vi fortalte litt om Nikan, hva vi gjør og hvorfor. Begge virket interesserte i vårt arbeide, og de fikk begge med seg vår folder slik at de kan kontakte oss.