Ny forskning fastslår at hjertet har godt av å bytte fra sigaretter til damp

En ny stor studie som er utført av forskere  fra Dundee University, bestilt og betalt av den engelske hjerteforeningen, har vist at røykere som skifter ut tobakk med damp reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer betydelig. Forbedringen er tydelig allerede én måned etter røykestopp.

Denne toårige studien som ble gjennomført av universitetets “School of Medicine” fant at røykere som bytter til damp får en markert forbedring av sin hjerte- og kartilstand allerede i løpet av 4 uker. Særlig kvinner fikk stor gevinst av å bytte. Undersøkelsen viste også at deltakere som som byttet helt opplevde en større forbedring enn de som fortsatte med dobbeltbruk, altså både tobakkssigaretter og e-sigaretter. Det var imidlertid ingen forskjell mellom de som brukte e-sigaretter med nikotin og de som dampet nikotinfritt.

VESUVIUS, som studien heter, er den hittil største undersøkelsen som er blitt gjennomført for å fastslå virkning av e-sigaretter på hjerte- og kartilstanden.

Hele undersøkelsen er offentliggjort i Journal of the American College of Cardiology og kan leses her: “Cardiovascular Effects of Switching From Tobacco Cigarettes to Electronic Cigarettes”

Forskerne er ikke i tvil om at det vil ha en helsegevinst om røykere bytter ut tobakk med damp (e-sigaretter). I sin konklusjon legger de vekt på at damp ikke er uskadelig, men betydelig skadereduserende i forhold til å fortsatte med tobakksrøyk.

Forskerne poengterer også at e-sigaretter ikke er et produkt for personer som aldri har røkt.