Folkehelseinstituttet redegjør for e-sigaretter og sykdomsutbruddet i USA

I lys av det det pågående sykdomsutbruddet i USA knyttet til bruk av damp (e-sigaretter) fikk Folkehelseinstituttet i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å komme med en oppsummering og redegjørelse om situasjonen. 

De skulle besvare følgende spørsmål:

1. Beskrive hovedtrekk i utbredelsen av elektroniske sigaretter over tid og i ulike aldersgrupper i Norge, Europa og i USA.

2. Beskrive hovedtrekk i utbredelsen av elektroniske sigaretter etter tobakksbruksstatus og årsaker til bruk i Norge, Europa og i USA.

3. Identifisere og diskutere mulige sammenhenger mellom ulike reguleringer (av smakstilsetninger og nikotinkonsentrasjon) og bruk/brukerprofiler, med utgangspunkt i publiserte studier og andre relevante informasjonskilder.

4. Hva vet vi om årsaken til dødsfallene og sykdomstilfellene i USA koblet til elektroniske sigaretter?
– Er disse bare knyttet til THC?
– Hva vet vi tilsvarende om siste utvikling i Europa?

I sammendraget i notatet som nå er offentliggjort kan man blant annet lese dette:

Det er viktig å merke seg at selv om vitamin E-acetat ble påvist i alle prøvene, er ytterligere studier nødvendig for å fastslå at dette stoffet er (den eneste) årsaken til de rapporterte sykdomstilfellene. Det er fullt mulig at mer enn én forbindelse eller ingrediens kan være en årsak til lungeskadene. Dette reflekteres i de beskrivelsene av potensielle helseskadelige effekter som mange av ingrediensene i dampevæske og aerosol kan ha.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) anbefaler per dags dato at fordampere og liknende produkter ikke skal brukes av ungdom eller gravide kvinner, og at voksne som ikke bruker tobakksprodukter ikke bør begynne med fordampere. Videre anbefaler de at det inntil forholdet mellom vitamin E-acetat og lungesykdom er bedre avklart, er det viktig at vitamin E-acetat ikke blir tilsatt fordamperprodukter. Vitamin e-acetat er imidlertid ikke tillatt brukt som tilsetningsstoff i evæske under TPD.

Det er mange ulike bruksområder og brukerprofiler knyttet til damping. Siden damping av THC og mistanke om tilsetning av fortykningsmiddelet vitamin E-acetat er sannsynlige sentrale årsaksforklaringer for det akutte utbruddet av lungesykdom i USA, vil regulering og overvåking av cannabismarkedet være sentralt, samt endringer i brukskultur for cannabis.Du kan lese sammendraget samt hele oppsummeringen og redegjørelsen her: “Oppsummering av og redegjørelse for det pågående sykdomsutbruddet i USA knyttet til bruk av elektroniske sigaretter”

Nikan intervjuet tidligere i høst forsker Karl Erik Lund, du kan lese hans tidligere vurdering av situasjonen her: “Hvorfor har ungdommer i USA blitt rammet av akutt lungesykdom?”