Tar feil om risikoforskjell mellom snus og sigaretter

Suns
Snusboks


En publikasjon på Folkehelseinstituttets hjemmeside 25.03.19 viser at nordmenn tror snus er 20 prosent mindre skadelig enn sigaretter. Medisinske ekpertskomiteers anslag er 90 prosent mindre skadelig.

Karl Erik Lund og Tord Finne Vedøy ved Folkehelseinstituttet  som må sies å være Norges fremste eksperter på området har analysert data fra årlige spørreundersøkelser om tobakk i perioden 2003 – 2018. 

I artikkelen på Folkehelseinsituttets hjemmeside sier Vedøy at korrekt informasjon vil gi bedre folkehelse.

Karl Erik Lund uttaler at deres forskning viser til at  tilgjengelighet til snus har redusert sigarettforbruket ved å være en metode for røykeslutt.

WHO anbefaler å korrigere misoppfatninger fordi befolkningen har rett til korrekt informasjon.

Les videre her på Folkehelseinstituttet.

Kilde: Folkehelseinstituttet.