Intervju med Claude Guiron fra PMI

Da representanter fra Nikan deltok på SRNT- konferansen i Oslo i september kom vi i kontakt med Claude Guiron som har arbeidet som vitenskapelig sjef i Philip Morris, Norden i 2,5 år.

Vi kom blant annet inn på tidligere yrker, og fikk høre at Claude var utdannet lege og spesialist både i indremedisin og hjertemedisin.

Dette gjorde oss nysgjerrige og vi spurte derfor om han var villig til å la seg intervjue av Nikan.

Claude stilte villig opp.

Her kan du lese våre spørsmål og hans svar. 

Med din bakgrunn er det interessant å høre hva som fikk deg til å ta jobb innen tobakksindustrien. Kan du fortelle litt om det?

Jag arbetade tidigare i pharmaceutisk industri som medicinsk chef på ett stort bolag som bland annat producerade läkemedel mot KOLS. Rökning ökar risken för de flesta sjukdomar och vi vet att det bästa för hälsan är att sluta. Tyvärr röker fortsatt 1,1 miljarder människor på jorden och enlig WHO kommer den 2025 fortsatt att finnas mer än en milliard rökare. När jag fick höra att det utvecklades nya rökfria produkter, som hade potential för minskad risk för användare, insåg jag att dessa innovationer skulle kunna betyda mycket för folkhälsan. Även om användning av de nya produkterna inte är riskfri finns potential för mycket mindre sjukdom och död om rökare, som annars skulle fortsätta att röka, skiftade över till produkterna istället för att fortsätta med cigaretterna. 

Jag tror inte att någon enskild teknologi kommer att lösa hela problemet med rökning. Det kommer att behövas flera rökfria produktkategorier som snus, tobaksfritt snus, e-cigaretter och oppvarmet tobaksprodukter o.s.v.  Med flera kategorier kan varje rökare finna en produkt som gör att de kan skifta bort från de dödliga cigaretterna. För att inte göra om historiska misstag från tobaksindustrin så är det viktigt att de nya produkterna vilar på solid vetenskaplig grund och marknadsförs ansvarsfullt och där känner jag att jag kan bidra med min bakgrund. 

Har du noen tanker om markedsføringen tobakksindustrien driver i 3. verden?

Först och främst tycker jag att det är viktigt att inte behandla alla tobaksbolag som en industri utan se på vad olika bolag gör var för sig . Man skall naturligtvis kritisera de bolag som inte följer lagar och regler och även som konsument tycka till om beteenden som man tycker är tveksamma etiskt. Philip Morris International har globala minimistandarder för marknadsföring som gäller alla länder. Vi har till exempel hälsovarningar på produkterna i alla länder och uppmanar aldrig till försäljning av produkterna till personer under 18 år (eller äldre om lagen säger det). Olika länder har olika regler för marknadsföring och som ett stort global företag följer vi alltid lokal lagstiftning. På de marknaderna där vi ännu inte har introducerat våra rökfria produkter, till exempel i många utvecklingsländer, så konkurrerar vi fortsatt om marknadsandelar för cigaretter till vuxna rökare. Min förhoppning är av vi även på dessa marknader så snart som möjligt skall kunna fasa ut cigaretterna. Att vi på som enda bolag skulle sluta sälja cigaretter på utvecklingsmarknaderna skulle dock inte lösa problemet med att många röker, det skulle bara göra att Philip Morris som bolag försvann från dessa länder och att andra  bolag tog över cigarettförsäljningen. Vill man lösa problemet med rökning i utvecklingsländer måste man göra flera saker till exempel ha striktare regler för marknadsföring av cigaretter, se till att åldersgränser upprätthålls bättre, ha skattestrukturer som motverkar att icke rökare börjar röka, begränsa smuggling och andra traditionella åtgärder inom tobaksprevention. Det absolut viktigaste är dock att man även i dessa länder tillåter att rökfria produkter säljs så att rökare, som inte vill sluta, kan hitta alternativ till cigaretterna. Det är därför väldigt märkligt att många länder, tex Indien och Thailand, tillåter försäljning av cigaretter men har förbjudit försäljning av e-cigaretter och oppvarmet tobak.

Hva mener du Nikan bør legge mest vekt på i vår opplysningsvirksomhet?

Att få rökarna att förstå att det är förbränningen av tobaken som skapar de skadliga substanserna. Det är inte tobaken i sig som är problemet utan hur den konsumeras. Det finns även stora missuppfattningar kring nikotin. Nikotin är beroendeframkallande och inte riskfritt, men det är inte den primära orsaken till rökningsrelaterade sjukdomar som, KOLS, hjärtsjukdom och cancer. För en organisation som NIKAN tror jag också det är viktigt att på ett enkelt sätt upplysa om vad aktuell forskning säger om olika kategorier av rökfria produkter. Viktigast av allt är dock att ni engagerar er och alla nikotinanvändare i debatten kring vilka regler som skall gälla för de nya produktkategorierna när de börjar säljas i Norge så att rökarna får information om dem. Konsumenter av de nya produkterna är ju de som verkligen upplever skillnaden jämfört med cigaretterna och det är bara Ni som kan förmedla detta på ett trovärdigt sätt.

Hva mener du er de største hullene i forskningen innen skadereduksjon? 

På manga av produkterna saknar vi långtidsdata eftersom produkterna är så nya. Många av studierna som görs är också av varierande kvalitet och det är viktigt att det även inom detta fält görs studier med standardiserade metoder. Till exempel bör man alltid jämför nya produkter med både alternativet att inte använda någon produkt alls och med rökning. Ingen av de nya produkterna är riskfri vid användning. Det finns ingen mening med att gång på gång visa att användningen inte är ofarlig och sedan med alarmistiska rubriker berätta detta för användarna. 

Det behövs större och längre studier där man följer användare av de nya produkterna i flera år. Sådana studier är dock väldigt dyra. Inom läkemedelsutveckling har man löst finansieringen genom att många av studierna genomförs av oberoende forskare men med finansiering av industrin. Jag kan ha förståelse för att många är tveksamma till en modell där tobaksindustrin sponsrar forskning. Om man har den åsikten måste man dock komma upp med ett rimligt alternativ, annars kommer nödvändig forskning inte att bli gjord i den omfattning som behövs  Vi riskerar i så fall att även om 10 år sakna tillförlitliga data för de produkter som är nya idag.