Rapporter angivelig lekket fra WHO

9. september publiserte Clive Bates en artikkel på sin side med overskriften “Papirer lekket – WHO intensiverer sin meningsløse og destruktive krig mot innovasjon – forvent mange døde.”

Clive Bates har jobbet som Director of Action on Smoking and Health i England fra 1997 til 2003, og jobber nå som direktør i Counterfactual – et konsultasjonsselskap for folkehelse.

Han skriver at det denne uken vil være et møte i Nederland i regi av WHO Global Tobacco Regulators Forum (GTRF) som et ledd i forberedelsene til FCTC COP-9 som skal avholdes i 2020 – også i Nederland. To skriv fra WHO’s Eastern Mediterranean Office (EMRO) antyder at WHO bygger opp til å behandle tobakksskadereduksjonsprodukter på lik linje med tobakssigaretter, eller enda strengere.

Les EMRO’s skriv om e-sigaretter her.

Les EMRO’s skriv om heat-not-burn produkter her.

Clive Bates mener å ha funnet følgende hovedlinjer fra dokumentene:

  • Disse produktene (e-sigarett og HNB) burde forbys der det er mulig. (Dette er ikke noe WHO anbefaler for vanlige sigaretter)
  • Produsenter og forsyningskjede burde bli behandlet på linje med tobakksindustrien og være gjenstand for offisiell pariah-status under artikkel 5.3 i FCTC 
  • Hvis produktene ikke forbys, ønsker de streng regulering, minst like streng som for sigaretter

Bates mener at WHO gjør en feilslutning ved å la dødstallene for tobakk (8 millioner per år) også omfatte damp og HNB. Han mener at WHOs begrunnelse for forslagene mangler. Han er videre undrende til hva WHO har gjort for å få utdypet kunnskapen de har, blant annet om de har søkt kunnskap hos for eksempel brukere. 

Noen av spørsmålene han stiller seg er: Hva om rådene i rapporten er feil og fører til skade? Hva er prosessene for å ha oppsyn med effektene, sjekke utilsiktede konsekvenser, forandre rådene og stå til ansvar for skade rådene har ført til?   

Rapportene foreslår et forbud, ELLER en alternativ regulering med blant annet disse elementene:

  • E-sigaretter skattelegges slik at >75% av utsalgsprisen er skatter og avgifter.
  • E-sigaretter skattelegges på et nivå slik at ikke ungdom har råd til å kjøpe dem.
  • Utslipp fra e-sigaretter likestilles med tobakksrøyk og det skal utvikles egne “damping forbudt”-skilt.
  • Såkalte “puff-counters” eller annet som samler inn data om brukermønster bør ikke tillates.
  • Et forbud mot alle smaker eller komponenter i innpakning, kapsler eller teknikk som gjør at man kan modifisere lukten eller smaken av produktet.
  • Fruktige- eller søtlige smaker og andre smaker som KAN appellere til barn bør bli forbudt.
  • En regulering på standarden for e-sigaretter som setter øvre grense for ytelse til 25W.

Listen er lang. Heat-not-burn produktene omfattes av mye av det samme, men i tillegg også ting som forbud mot tax-free salg.

Les mer her. (engelsk)