Rapport fra SRNT-konferansen del 4

På konferansens siste dag valgte vi å følge en sesjon som het Youth.

Marie Pierre Sylvestre

Første innlegg var av Marie-Pierre Sylvestre fra fra University de Montréal.
Hun snakket om depressive symptomer og sigarettrøyking blant ungdom og unge voksne. Hvilken rolle venners røykevaner hadde for disse. Unge med depressive symptomer røyker dobbelt så mye som ungdommer med god mental helse. Ungdommer velger venner med lignende symptomer. Det medfører at mange av vennene også røyker og de har da stor risiko for å fortsette å røyke. Ungdom er kjennetegnet av at det er viktig å ha bånd med venner. Venners innflytelse avtar etterhvert som ungdommer får bedre selvbeherskelse og utvikler sosial identitet. Forskerne konkluderte med at det er nødvendig å:

 • Redusere de depressive symptomene.
 • Se på venners innflytelse på røyking i ungdomstiden.
 • Styrke selvtilliten og selvbeherskelsen til disse unge for å motvirke negativ innflytelse fra venner.
Otto Ruokolainen

Neste innlegg var av Otto Ruokolainen fra det finske Folkehelseinstituttet.
Han snakket om snus og snusbruk i Finland. Han fortalte først litt om hva snus er og om snusforbudet i Finland. Det er lov å bruke, men salg er forbudt. Han kunne fortelle at snusbruken i Finland hadde gått opp etter at forbudet ble innført, også blant jenter. Man ser at snusbruken var høyere i de områdene av landet som lå i nærheten av grensen til Sverige slik at grensehandel gjorde det enkelt å få kjøpt snus, men at bruken var høy over hele landet.

Erika Douglas

Deretter var det assistant professor Erika Douglas fra Temple University of Canada.
Hun holdt et innlegg om hvilken effekt det hadde å bytte fra et nikotinprodukt til et annet blant unge. I Canada er det 16% av befolkningen mellom 20 og 24 år som røyker. 51% av disse har forsøkt å slutte. Cirka 12% har lykkes i å holde seg røykfri. Det antas at grunnen til at det er så få som lykkes med å slutte er:

 • Målrettet markedsføring fra tobakksindustrien
 • Lite bruk av NRT
 • Nikotinavhengighet

Det er gjort en studie i perioden 2007 til 2011 blant røykere i aldersgruppen 20 til 24 år. Damp var ikke inkludert i denne studien, men vil bli inkludert i senere studier. Resultatet etter 4 år var at 44% hadde klart å slutte helt, 37% røykte fortsatt, det var kommet til 9% nye røykere, mens 10% som hadde avbrutt studien. Blant hovedbudskapene i denne undersøkelsen er:

 • Få unge voksne sluttet å røyke.
 • De som sluttet å røyke stoppet også med andre nikotinprodukter når de stoppet å røyke.
Mirte Kuipes

Dr Mirte Kuipers fra Department of Public Helath, University of Amsterdam
Kuipers holdt et innlegg om hvordan synligheten av røyk innvirker på ungdoms holdning til røyk. Undersøkelsen ble gjennomført for å kartlegge om synligheten av røykere i det offentlige rom påvirker røykesluttraten. Undersøkelsen ble utført i 6 store byer hvor de medvirkende i undersøkelsen ble stilt en rekke spørsmål; blant annet hvor de hadde sett røykere, hjemme, utendørs, på togstasjoner, på restauranter etc.
Konklusjon:

 • De fleste deltagerne hadde observert røyking i det offentlige rom og det medførte at de hadde en mer positiv holdning til det å røyke
 • De så nødvendigheten av å utvide områdene hvor det var røykeforbud for å forhindre ungdoms positive holdning til å røyke.
Tord Finne Vedøy

Siste innlegg i denne sesjonen var av Tor Finne Vedøy fra Folkehelseinstituttet.
Han la fram en undersøkelse gjennomført av ham selv og Karl Erik Lund om nikotinkonsentrasjon i snus i Norge i 2005, 2010 og 2015. Bakgrunnen for studien:

 • I kontrast til de fleste andre europeiske land utenom Sverige har tobakksbruken i Norge delt seg mellom tobakksrøyking og snus.
 • Utbredelsen av daglig snusbruk økte raskt fra 2000 til 2018.
 • Fra 2006 har menn i aldersgruppen 16-30 år brukt mer snus daglig enn de røykte. Blant unge kvinner fant dette skiftet sted i 2013.

Konklusjon:

 • I løpet av det siste tiåret har snus blitt mer utbredt og snusen inneholder mer nikotin pr gram snus.
 • Markedsandelen for snus med et relativt høyt nikotininnhold (over 3%) har økt.
 • På samme tid har mengden nikotin per porsjon holdt seg stabilt.

På spørsmål fra salen om nikotinbruken hadde økt ut fra disse dataene svarte Karl Erik Lund at det på samme måte som med e-sigaretter kan se ut til at antall puff går ned ved økt nikotininnhold i e-juicevæsken, kan det virke som at de som bruker snus med høy konsentrasjon av snus også bruker mindre antall porsjoner per dag.

Martin Dockrell

Etter at denne formiddagssesjonen var over fikk vi gjennomført et intervju med Martin Dockrell fra Public Health England som vi vil legge ut på hjemmesiden så snart som mulig.