Norsk undersøkelse: E-sigaretter er en effektiv erstatning for sigarettrøyking

Den store norske dampeundersøkelsen viser at de som finner seg til rette med dampen for en stor del er en gruppe røykere som har røykt lenge og mye, og prøvd å slutte flere ganger, ved hjelp av de midlene som er tilgjengelig. Men det har ikke fungert. De har nå funnet et nytelsesmiddel som erstatter røyken fullt ut, og som fungerer over lang tid.

SRNT-konferansen ble avsluttet i dag, og har gitt oss i Nikan ny kunnskap, nye kontakter, og mye stoff som vi vil dele etter hvert. Sosiolog Helene Berg fra Nikan var dessuten representert på konferansen med en såkalt «scientific poster».

Posteren presenterer resultatene av en undersøkelse gjennomført for Norsk dampselskap i 2017. Den ble gjennomført ved hjelp av Google forms, og lagt ut på en rekke Facebooksider for dampere sommeren 2017, med oppfordring om å del med andre dampere.

Det kom inn 886 svar. Berg uttaler at det ikke er mulig å fastslå med sikkerhet hvor representativ undersøkelsen er. Både alders- og kjønnsfordelingen i utvalget er imidlertid svært lik det som er funnet i andre undersøkelser. Man skal likevel være oppmerksomme på at dampere som deltar i ulike Facebookgrupper kan være mer «dedikerte» og entusiastiske enn andre dampere.

En stor andel av de som svarte på undersøkelsen hadde dampet regelmessig (minst ukentlig) i 3-4 år, og til sammen hadde 71 prosent dampet i mellom ett og fire år. Dette er altså en undersøkelse blant personer som har funnet seg til rette med å dampe, og som i gjennomsnitt har gjort det relativt lenge.

Nesten alle dampere har røykt eller brukt snus før de begynte å dampe: Et stort flertall av damperne røykte eller brukte snuste før de begynte med damp. 96 prosent svarte at de røykte og 33 prosent at de brukte snus (daglig eller av og til). Det er bare 1 prosent (11 personer) som hverken røykte eller brukte snus før de begynte å dampe.

De har røykt lenge og relativt mye: De som hadde røykt, hadde gjort det i 25 år i gjennomsnitt før de begynte å dampe regelmessig. I tiden før de begynte å dampe, røykte de fleste mellom 10 og 19 røyk per dag (40 prosent). Nesten like mange røykte mellom 20 og 29 røyk per dag. Denne gruppa har dermed røykt mer enn gjennomsnittet blant røykere i Norge.

Mange starter med et høyt nikotininnhold, men reduserer dette betydelig over tid: De fleste bruker nikotinholdig dampevæske – 96 prosent. Det er imidlertid svært vanlig å redusere nikotininnholdet over tid. Da de startet å dampe var det 64 prosent som brukte over 12 mg nikotin, mens det bare gjelder 11 prosent i dag. Det er 66 prosent som oppgir at de i dag bruker mindre enn 7 mg nikotin, det gjaldt 15 prosent da de startet.

Mange har prøvd å slutte å røyke flere ganger tidligere, men har ikke klart å holde seg røykfrie lenge: Et stort flertall av de som røykte før de begynte å dampe, hadde tidligere prøvd å slutte. Hele 40 prosent hadde prøvd mer enn 3 ganger, og 36 prosent hadde prøvd 2-3 ganger tidligere. De hadde forsøkt på ulike måter: slutte brått, trappe ned, hjelpemidler som nikotintyggegummi eller plaster, osv. Bare 13 prosent hadde tidligere klart å holde seg røykfrie i mer enn ett år.

Resultatet av å dampe når det gjelder røykeslutt er svært gode: Et stort flertall av de som svarte på undersøkelsen hadde nå sluttet å røyke ved å gå over til damp, og de som ikke hadde sluttet helt, hadde redusert røykingen betydelig. Kun 9 prosent røykte fremdeles, men mindre enn halvparten av dem daglig. Bare 2,5 prosent snuste daglig, mot 15 prosent før de begynte å dampe.

Et overveldende flertall av de som hadde byttet fra sigaretter til damp, mente at dampen var årsaken til at de hadde klart det. Mange sluttet å røyke med en gang de begynte å dampe regelmessig. Hele 87 prosent av dem sluttet å røyke under 3 måneder etter at de begynte å dampe.

Helene Berg, Nikan

Damping er et alternativ som holder oss røykfrie over tid: Vi kan sammenlikne hvor effektivt det har vært å erstatte røyk med damp/e-sigaretter med hvor effektivt det har vært å bruke andre røykesluttmetoder, når det gjelder risikoen for å begynne å røyke igjen for denne gruppa.

Damping har vært svært mye mer effektivt enn andre metoder for å holde seg røykfri. Før røykerne begynte å dampe var det 23 prosent som ikke hadde klart å holde seg røykfrie i så mye som en uke, og 20 prosent som hadde klart det i 1-4 uker på det meste. Etter at de begynte å dampe, har nesten alle klart det i lenger tid en dette. Bare 12 prosent hadde tidligere klart å holde seg røykfri i mer enn et år, nå er det 71 prosent som har vært røykfri i mer enn et år.

Undersøkelsen kan ikke besvare hvor effektivt det ville være for røykere generelt å begynne å dampe, men den slår veldig klart fast hvor effektivt det har vært for de som har begynt, og fortsatt, å dampe/bruke e-sigaretter.

Last ned posteren her.
Last ned hele undersøkelsen her.