Nikan deltar på SRNTs årlige nikotinkonferanse

12.-14- September avholdes den årlige konferansen til SRNT i Oslo. Nikan stiller med fire representanter, og Helene Berg i Nikan presenterer sin undersøkelse om damping og røykeslutt.

Tema for konferansen i år er «tobakksbruk i klinisk praksis og populasjoner». Det vil bli framlagt det siste innen forskning på tobakk og nikotin.  Blant annet vil professor Robert West komme med et framlegg om hvorvidt helsearbeidere bør anbefale røykere å bytte over til e-sigarett. Dette er en viktig fanesak for Nikan. Vi ser fram til oppdatert kunnskap på dette feltet. 

EU sitt tobakksproduktdirektivs (TPD) konsekvenser for e-sigarett vil bli adressert av professor Lynne Dawkins.  Det vil også bli lagt fram siste forskning innen e-sigaretter og sikkerhet  av dr. Konstantinos Farsalinos. Røyking i svangerskap, ungdom og røyking, depresjon og røyking er også temaer som blir tatt opp i løpet av konferansen.

Skadereduksjon er et gjennomgående tema.

Helene Berg i Nikan vil presentere sin undersøkelse «Survey on vaping and smoking cessation» på fredag.

Nikan vil holde dere oppdatert i løpet av konferansen, og legger fram hovedpunkter etter konferansen.

Det fulle programmet finner du her.

SRNT er en internasjonal organisasjon som studerer og gjør tilgjengelig forskning om nikotin og tobakk. De jobber ut fra et vitenskapelig perspektiv på folkehelse. Det er den største organisasjonen rettet mot nikotin og tobakk, og har medlemmer i 40 land. I år avholdes deres årlige konferanse i Oslo.

1 Comment on "Nikan deltar på SRNTs årlige nikotinkonferanse"

  1. Tonje Rudolfsen | 5. september 2019 at 18:20 |

    Lykke til , gleder meg til å bli oppdatert ??

Comments are closed.