Ikke reduser nikotininnholdet

Nikan er til stede på forskningskonferansen SRNT. Et av de første plenumsinnleggene ble holdt av Lynne Dawkins (London South Bank University).

Hun gikk gjennom de viktigste elementene angående damp/e-sigaretter i TPD (tobakksproduktdirektivet), som etter planen vil bli implementert også i Norge i 2020.

Det tidligere EU-direktivet skulle revurderes i 2014, og på det tidspunktet hadde e-sigarettene kommet for fullt. Det var derfor naturlig å ta det inn i direktivet. Medlemslandene skulle implementere direktivet senest i 2016.

Dawkins gikk gjennom de viktigste elementene i direktivet

  • Øvre grense for nikotinstyrke på 20 mg/ml
  • Grense for størrelse på flaskene på 10 ml
  • Grense for størrelse på tankene på maksimum 2 ml
  • Registreringsordning for nye produkter: Alle nye produkter må registreres hos regulative myndigheter, mot en avgift
  • Standardisert emballasje
  • Advarsel om helserisiko

Hun gikk gjennom hvilken betydning disse elementene hadde fått etter at de har vært gjeldende i et par år. Det var en del bekymringer for konsekvensene. For eksempel fryktet man at grensen for nikotininnhold ville redusere tilfredsstillelsen for brukerne og dermed skyve flere tilbake til tobakksrøyking. Det samme gjelder advarslene på pakningene, hvor mange mener at det signaliserer at damp er like skadelig som røyk.

Hvordan har det gått? Direktivet er blitt implementert på forskjellige måter i ulike land, og har derfor fått forskjellig betydning. I Storbritannia rapporteres det relativt få problemer. Det er trolig «dobbeltbrukerne» av sigaretter og damp som endrer atferd, og røyker mer istedenfor å dampe pga flere av reguleringene.

Imidlertid viser flere forsøk uheldige konsekvenser av å redusere nikotinstyrken. I ett forsøk ble erfarne dampere delt i to grupper. Den ene gruppen fikk 6 mg og den andre 18. Forskerne målte dampemønsteret, både hvor ofte damperne trakk inn, hvor lenge hver gang, og hvordan de regulerte watt-styrken.

Etter en uke ble det målt ulike indikatorer: Biomarkører, subjektive data mm. Forskerne fant høyere konsentrasjoner av formaldehyd og acetaldehyde i urinen for de som dampet med 6 mg. Forskerne konkluderte med at å gå fra 18 til 6 mg kan føre til økt risiko for kreft.