Helseeffekt hos KOLS-pasienter som bytter til damp

Riccardo Polosa

Riccardo Polosa er professor i indremedisin med spesialitet innen respiratoriske sykdommer. Han har arbeidet for tobakksskadereduksjon gjennom en årrekke, og er en velrenommert forsker som står bak en lang rekke publikasjoner innenfor dette feltet.

Polosa har foretatt en 3 år lang studie av 48 pasienter med KOLS som røyket tobakkssigaretter og/eller brukte e-sigaretter. Han undersøkte forskjeller i lungefunksjon, livskvalitet samt KOLS-forverring.

Pasientene rapporterte om forbedret lungefunksjon etter bytte til damp. Denne studien indikerer sammen med den voksende mengden av annen litteratur at det å bytte ut tobakksrøyk med damp forbedrer helsesituasjonen. Spesielt gjelder dette pasienter som allereder lider av røykerelaterte sykdommer.

Les hele artikkelen her. (engelsk)