En randomisert studie om e-sigaretter vs NRT

Denne randomiserte studien ble publisert i The New England Journal of Medicine i februar 19.

Den sammenligner e-sigaretter og nikotinlegemidler som røykesluttmidler.

Det var totalt 886 deltagere med i studien som varte i 1 år. 

De ble delt i 2 grupper hvor den ene  gruppen fikk utlevert et 2. generasjons startkit , samt 30 ml e-væske med tobakkssmak. De fikk muntlig og skriftlig informasjon om bruk og anbefalinger om hvor de kunne kjøpe mer e-væske og eventuelt nytt utstyr.

Den andre gruppen ble informert om alternativene i form av nikotintyggegummi, spray, plaster osv og kunne velge det de følte passet dem selv best. Det var anledning til å bytte nikotinpreparat underveis.

Begge gruppene fikk i tillegg ukentlig oppfølging med samtaler,

Det ble ikke rapportert om store uheldige hendelser knyttet til bruk av noen av produktene, men underveis forekom  det milde bivirkninger hvor kvalme var mest utbredt blant de som var i Nikotinlegemiddelgruppen og luftveissymptomer blant e-sigarettgruppen. 

Konklusjon i denne undersøkelsen er at e-sigaretter er mer effektivt for å slutte å røyke enn nikotinlegemidler.