Kan damp redde verden fra røyking?

Publisert av Simon Usborne, Medical Express, juli 2019.

Karl Erik Lund har arbeidet med tobakksforskning siden 1986. Han undret tidlig på hvorfor røykere fortsatte med en vane som bryter med sosiale regler.

I dette intervjuet kan man lese litt historisk perspektiv på blant annet hvordan røykerne har vært under angrep fra 70-tallet fra 1975, da det ble forbudt å reklamere for tobakksprodukter i Norge, til hvordan røykere allerede på den tid startet med å finne alternative former for å få stagget sitt nikotinbehov. Snusbruken økte betraktelig da det på den tid ikke fantes så mange andre alternativer. Damp var den gang ikke utbredt.

Lund er ikke i tvil om potensialet i skadereduksjon ved snus, e-sigaretter og annen ikke brennbar tobakk.

Han forteller videre om utviklingen i e-sigarettmarkedet og mottagelsen dette har fått på markedet og blant helsemyndigheter.

Les mer her. (engelsk)