INGEN RØYK UTEN ILD

Sannheten om damp og sikkerhet Av James Dunworth Det har nå kommet oppdatert informasjon om damp som Nikan mener har verdi for våre norske lesere. I Ashtrey blog finner vi denne artikkelen med mye nyttig…

Les mer

SPØRSMÅLET ER IKKE OM, MEN NÅR.

«Spørsmålet er ikke om tryggere nikotinprodukter vil erstatte sigaretter og andre skadelige tobakksprodukter, men når.» Nikan har sett på hva 18 eksperter på tobakkskadereduksjon spår for dampen i 2022.Vi har tatt for oss de 7…


AVLIVER MYTENE OM NIKOTIN

Denne bloggen skrevet av dr. Colin Mendelsohn er noe alle nikotinmotstandere bør lese og lære av. Det er nyttig informasjon til politikere og beslutningstagere i forhold til tobakksskadereduksjon. Dr. Mendelsohn er en lege som utelukkende…


Et svik eller ikke et svik – det blir spørsmålet

Høringsfristen for endringer i tobakksskadeloven er nå utløpt og vi ser det har kommet inn en rekke svar. Både fra organisasjoner, foreninger og ikke minst en rekke rørende og tankevekkende historier fra e-sigarettbrukere. Vi siterer…Dampen og framtiden

Regjeringen har sendt ut et høringsnotat i forbindelse med kommende endring av tobakksskadeloven. De foreslår en rekke restriksjoner på damping som vil gjøre det mindre attraktivt å bytte fra tobakkssigaretter til damp. For eksempel forbud…