AVLIVER MYTENE OM NIKOTIN

Denne bloggen skrevet av dr. Colin Mendelsohn er noe alle nikotinmotstandere bør lese og lære av. Det er nyttig informasjon til politikere og beslutningstagere i forhold til tobakksskadereduksjon. Dr. Mendelsohn er en lege som utelukkende…

Les mer

Et svik eller ikke et svik – det blir spørsmålet

Høringsfristen for endringer i tobakksskadeloven er nå utløpt og vi ser det har kommet inn en rekke svar. Både fra organisasjoner, foreninger og ikke minst en rekke rørende og tankevekkende historier fra e-sigarettbrukere. Vi siterer…Dampen og framtiden

Regjeringen har sendt ut et høringsnotat i forbindelse med kommende endring av tobakksskadeloven. De foreslår en rekke restriksjoner på damping som vil gjøre det mindre attraktivt å bytte fra tobakkssigaretter til damp. For eksempel forbud…UTEN FELLES FRONT KOMMER VI INGEN VEI

Regjeringen har nå foreslått å oppheve straffeansvaret for  både bruk og besittelse av mindre mengder narkotika. Reaksjonene mot personer som tas for besittelse av narkotika til eget bruk skal endres fra straff til hjelp, behandling…